• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +6,0% i maj, aviserade förvärv Riga samt genomförde obligationsemission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund steg med 6,03 procent på Stockholmsbörsen i maj. Samtidigt minskade fondens nettotillgångsvärde (NAV) per andel från 1:3756 till 1:3554 euro, en minskning med 1,47 procent.

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i maj. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i maj. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Minskningen i NAV är primärt hänförlig till en utdelning motsvarande 2,45 miljoner euro och en negativ rörelse vad gäller kassaflödeshedge, enligt ett pressmeddelande. Utdelningen borträknad ökade NAV istället med 0,35 procent under månaden.

Fonden gjorde en nettovinst på 816.000 euro i maj. Det var 7,5 procent högre än i maj 2018 och en följd av att garanterade hyresintäkter för fastigheten Duetto II periodiserades, enligt pressmeddelandet.

Baltic Horizon förvärvade den Vilnius-belägna kontorsbyggnaden Duetto II från finländska YIT i slutet av februari 2019, i en affär värd cirka 18,3 miljoner euro.

Under maj genomförde Baltic Horizon en emission av icke-säkerställda obligationer till ett värde av 10 miljoner euro. Emissionen var den tredje och sista i ett obligationsprogram om totalt 50 miljoner euro som inleddes i maj 2018.

I slutet av månaden aviserade fonden ett förvärv i Riga. I ett pressmeddelande framgick att Baltic Horizon, i en transaktion som även innefattade det norska fastighetsbolaget Lindow AS, avsåg förvärva 100 procent av aktierna i Tampere Invest SIA, som äger shoppingcentret Galerija Centrs. Transaktionen, som enligt ett senare pressmeddelande genomfördes den 13 juni, innefattade att Lindow tecknade sig för nyemitterade fondandelar i Baltic Horizon för 4 miljoner euro. Affärens totala Köpeskilling uppgick till 75 miljoner euro.

Baltic Horizons förvaltare Tarmo Karotam lämnade följande kommentar i samband med att transaktionen slutfördes:

“Vi är väldigt nöjda med att addera ett så stabilt landmärke och kassaflödestillgång till portföljen. Efter förvärvet kommer fonden att strategiskt äga centralt placerade detaljhandelstillgångar i hjärtat av varje baltisk huvudstad: Galerija Centrs i Riga, Postimaja i Tallinn och Europa Shopping Center i Vilnius. Med den här positionen strävar vi mot att bli en långsiktig hyresvärdspartner på de baltiska marknaderna för de främsta detaljhandlarna som vill utveckla sina nuvarande och nya varumärkesportföljer.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR