• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Federal Reserve sänker räntan tre gånger i år"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Danske Bank förväntar sig tre räntesänkningar från Fed i år, vilket bedöms vara tillräckligt för att neutralisera handelskrigets negativa effekter och ge stöd åt ekonomi, aktiemarknad och sentiment.

Det framgår av ett marknadsbrev från banken, som pekar ut juli, september och december som troliga räntesänkningstillfällen.

“Att marknaden vädrat lägre räntor har gjort att börsen fortsatt stiga trots svag konjunkturstatistik och handelskrig. Om Fed inte går marknaden till mötes och flaggar för nya stimulanser på onsdag, finns därmed en risk för ny turbulens på börsen. Vi förväntar oss dock att Jerome Powell krattar manegen för kommande räntesänkning(ar)”, skriver Danske Bank med anledning av den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntebesked på onsdag.

Mot bakgrund av förhöjd politisk risk och svag konjunkturstatistik menar Danske Bank att det är mer troligt att Fed sänker räntan i förebyggande syfte, än att centralbanken avvaktar och riskerar se att tillväxten försvagas ytterligare.

Danske Bank konstaterar att konflikten mellan USA och Kina är en svår nöt att knäcka, och att blickarna i närtid kommer att riktas mot G20-mötet i Japan i slutet av juni, där ett möte mellan presidenterna Donald Trump och Xi Jinping väntas inträffa.

“Även om retoriken förblivit hård och inga framsteg gjorts sedan förhandlingarna strandade i början av maj, så förväntar vi oss att ett avtal kommer att bli klart innan årsskiftet. Motivationen att komma överens bör öka hos båda parter i takt med att de negativa effekterna på tillväxten blir alltmer kännbara”, skriver Danske Bank.

Gällande aktieallokering anser banken att Europa ser mer intressant ut än USA i dagsläget. Dels är europeiska aktier attraktivt värderade med en direktavkastning på 3,7 procent (mot 2 procent i USA), enligt Danske Bank, som även ser flera faktorer som talar för att den nuvarande svaga europeiska tillväxten ska förbättras framöver. Expansiv penningpolitik och starka arbetsmarknader ger stöd, samtidigt som en möjlig lösning på handelskriget mellan USA och Kina kommer att gynna även Europa, resonerar banken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR