Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
MS INVF Global Property      Mid blend    Large blend 
Neuberger Berman Strat Inc     Small blend   Small growth
Janus Henderson Balanced      Large growth  Large blend 
Carnegie Strategifond       Mid growth   Mid blend  
UBAM Dr Ehrhardt German Equity   Large value   Large blend 
LO Funds All Roads Cnsrv      Large blend   Large growth
JPM Diversified Risk        Mid value    Mid blend  
Stewart Investors Global EM    Mid blend    Large blend 
Stone Harbor GF EmgMkts Dbt Blnd  Large blend   Small value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR