Fondflöden: Maj sämsta månaden för långsiktiga fonder sedan dec

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efterfrågan på långsiktiga fonder i USA (ej penningmarknad) var svag över hela brädet i maj, då nära 2 miljarder dollar flödade ut under vad som var årets hittills svagaste månad. Penningmarknadsfonder drog samtidigt in 82 miljarder dollar netto - den näst bästa månaden på tio år.

Det framgår av en flödesanalys från data- och analysföretaget Morningstar.

Estimerade nettoflöden för långsiktiga fonder i USA, miljarder dollar. (Källa: Morningstar)

Estimerade nettoflöden för långsiktiga fonder i USA, miljarder dollar. (Källa: Morningstar)

“Investerare tog ut nästan 2 miljarder dollar från långsiktiga fonder, under den sämsta månaden sedan utflödena rusade till 91 miljarder i samband med marknadstumultet i december. Investerare blev försiktiga, möjligen sporrat av aktiemarknadernas nedgångar”, skriver Morningstar, som konstaterar att penningmarknadsfonder drog nytta av investerares flykt till säkerhet.

Vanguard och Fidelity var månadens flödesvinnare med 16,7 respektive 5,1 miljarder dollar i inflöden, medan Blackrocks ETF-gren Ishares noterade en sidledes utveckling. Sämre gick det för State Street Global Advisors som drabbades av hela 22,6 miljarder dollar i utflöden, till stor del hänförligt till dess SPDR S&P 500 ETF SPY. Invesco såg samtidigt 5,8 miljarder dollar flöda ut från förvaltningen, varav drygt hälften härstammade från ETF:en Invesco QQQ Trust, som följer aktieindexet Nasdaq 100, enligt Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR