Pimco: Riksbanken lär sitta still, höjning endast vid förbättrade handelsförhållanden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riksbanken har indikerat att den vill höja styrräntan med omkring 50 punkter under de kommande 18 månaderna, men det är för optimistiskt.

Det säger Peder Beck-Friis, förvaltare på Pimco, enligt rapportering från Nyhetsbyrån Direkt.

Marknaden prisar i nuläget in att ECB och BOE i stort sett avvaktar fram till slutet av 2021, med vissa små sänkningar. Samtidigt som Fed väntas sänka räntan med nästan 100 punkter till början av 2021.

Som liten öppen ekonomi är Riksbanken i stort en pristagare av vad andra centralbanker gör.

“Riksbanken skulle uppenbarligen ha svårt att höja sin ränta under dessa förhållanden åtminstone utan att stärka sin egen valuta och kyla av ekonomiska aktiviteten för mycket”, säger Peder Beck-Friis.

Pimco tror att Riksbanken sitter still under kommande 20-24 månader, men att den kan komma att klämma in en höjning om globala handelsförhållanden förbättras.

Den senaste tidens svaga krona hänger enligt Pimco bland annat ihop med en mer duvaktig Riksbank, men också svaghet i global handel och envist svag produktivitetstillväxt.

“På kort sikt finns det utrymme för ytterligare svaghet, om Riksbanken blir ännu mer duvaktig och global handel förblir svag. På längre sikt kan något bättre fundamentala faktorer än övriga Europa bidra till en förstärkning”, säger Beck-Friis.

Det svenska inflationstrycket är fortsatt svagt och inflationsförväntningarna har börjat falla långsamt.

“Senaste inflationsutfallen har förvisso varit okej, och inflationen har rört sig i stort i linje med Riksbankens prognos sedan förra mötet. Men det faktum att inflationen inte har varit starkare givet den svaga valutan pekar på att inhemskt genererat inflationstryck har varit väldigt mjukt”, säger Peder Beck-Friis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR