Indien: Medianfonden årligen drygt 2% bättre än index de senaste 5 åren

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den indiska aktiemarknaden tog ett skutt uppåt sedan det i slutet av maj stod klart att premiärministern Narendra Modi fick förnyat förtroende.

Under sin andra mandatperiod har emellertid premiärministern bland annat en inbromsande tillväxt att hantera, något som underströks av att Indiens centralbank RBI häromveckan sänkte BNP-prognosen för 2019 till 7,0 från tidigare 7,2 procent, och pekade på en kraftig nedgång i investeringar och privat konsumtion.

RBI sänkte samtidigt reporäntan med 25 baspunkter till 5,75 procent och policykommittén ändrade sin hållning till “ackommoderande” från neutral.

En BNP-tillväxt på 7,0 procent är hursomhelst en nivå som ligger i det absoluta toppskiktet globalt sett. På hemmaplan förväntar sig exempelvis Riksbanken en svensk BNP-tillväxt på 1,7 procent i år.

Fonder Direkt har gått igenom utvecklingen för de Indienfonder som finns tillgängliga för försäljning i Sverige, dels hittills i år och dels mätt som årlig avkastning de senaste fem åren. Bland 39 fonder är följande tio de bäst presterande så här långt under 2019:

Fond                Utv 2019  5 år (årligen) 
Amundi Fds SBI FM India Eq       17,4    16,6    
Invesco India All-Cap Equity      13,7     -     
Mirae Asset India Sector Leader Eq   13,5    15,2    
Pictet-India Index*          13,4    12,5    
Fidelity India Focus          13,2    15,9    
HSBC GIF Indian Equity         13,0    8,7     
Kotak India Growth           12,6    14,5    
Kotak India Equity           12,5    14,2    
BGF India A2              12,4    15,5    
DNB Fund - India Retail        12,2    13,3    

Medianavkastningen 2019 för de 39 Indienfonderna ligger på 10,2 procent, samtidigt som median av den årliga avkastningen de senaste fem åren noterar 14,9 procent (för de 33 fonder som funnits så länge).

Vad gäller nordiska fondförvaltare ser utvecklingen ut enligt följande:

Fond                Utv 2019   5 år (årligen)
DNB Fund - India Retail        12,2     13,3    
Nordea 1 - Indian Equity        10,3     13,2    
Danske Invest India          10,0     15,4    
Carnegie Indienfond          9,6     15,0    
Jyske Invest Indian Equities      6,8     10,8    

Det breda aktieindexet MSCI India har samtidigt stigit med 11,3 procent hittills i år. Det har således varit fullt möjligt att som fondsparare uppnå en bättre avkastning än den breda indiska aktiemarknaden, även om medianfonden så här långt i år ligger en dryg procentenhet efter index. MSCI India har de senaste fem åren stigit med 12,7 procent årligen, vilket innebär att medianfonden (14,9 procent årligen) har slagit index under tidsperioden.

Samtliga noteringar gäller i svenska kronor.

*Enda indexfonden bland de 39 undersökta. Senaste avkastningsdatum för fonden är den 14 juni, medan detsamma för MSCI India är den 17 juni. Även fonderna från Amundi och Kotak har den 14 juni som senaste avkastningsdatum. För övriga fonder i sammanställningen gäller den 17 juni.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.