• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: -0,9% i maj, Adidas och Deutsche Boerse mot strömmen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter fyra starka börsmånader noterades en bred riskaversion i maj. Det startade med Donald Trumps hot om att införa 25-procentiga tullar på nästan all kinesisk import till USA, fortsatte med ett eskalerat teknologikrig och sanktioner mot kinesiska Huawei, samt fullbordades med Donald Trumps hot om att införa stegrande tullar på all import från Mexiko.

Så sammanfattar aktieförvaltaren Alexander Darwall den dystra börsmånaden maj, då det europeiska indexet Euro Stoxx 600 noterade sitt största tapp på över tre år, och räntan på den tyska tioåriga statsobligationen föll till sin lägsta nivå sedan landets återförening 1990, enligt förvaltaren.

Alexander Darwalls fond Jupiter European Growth sjönk med 0,9 procent under månaden i basvalutan euro medan jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR) föll 4,8 procent. I svenska kronor backade fonden med 1,3 procent under månaden, och har sedan årsskiftet stigit med 20,4 procent per den 31 maj.

Sett till portföljinnehav hade Adidas en stark månad med tvåsiffrig uppgång, mot bakgrund av en stark rapport för det första kvartalet, skriver förvaltaren, som pekar på att ett ordentligt lyft för bruttomarginalen bidrog till att vinsten kom in klart över konsensusestimaten.

Även Deutsche Boerse gjorde framsteg på marknaden. Detta i kölvattnet av en investerardag där bolaget meddelade att investeringar i teknik för delade databaser (distributed ledger) och “big data” bör medföra konkurrensfördelar, enligt förvaltaren. Samtidigt uppgav Deutsche Boerse att ett antal mindre förvärv inom områden under strukturell tillväxt har bidragit till att diversifiera intäkterna, lägger Alexander Darwall till.

En annan portföljaktie som steg var Mowi (före detta Marine Harvest). Alexander Darwall meddelar att bolaget i sin rapport för det första kvartalet nämnde att det förväntar sig dra nytta av stabila laxpriser och lägre rörelsekostnader.

Den sista aktien förvaltaren tar upp på det positiva kontot i maj är Intermediate Capital, som uppges ha “svarat väl” på en stark årsrapport, och som upplever en stark efterfrågan på sitt växande utbud av alternativa produkter.

Alexander Darwall lyfter fram två huvudsakliga negativa bidragsgivare till avkastningen i maj: Umicore och Infineon Technologies.

“Umicores aktie föll efter att materialteknikkoncernen sköt upp sina planer på att öka kapaciteten för batteriproduktion med 12-18 månader, mot bakgrund av svagare efterfrågan för elbilar. Kina, den största marknaden för bilbatterier, halverade sina 2019-subventioner för renodlade elbatteribilar i mars”, skriver Alexander Darwall. Han pekar vidare på att Umicores kunder byggde upp lager inför detta och att efterfrågan på sistone därför har varit svag.

Halvledarbolaget Infineon Technologies uppges ha pressats till följd av rädsla för att Donald Trumps handelskrig ska leda till en global efterfrågechock.

“Cykliska aktier såsom halvledare fick ta den värsta smällen och Infineon var inget undantag, trots att långsiktiga strukturella tillväxtdrivkrafter som elbilar och tekniker för automatiserad körning är intakta”, meddelar förvaltaren.

Alexander Darwall delger att förvaltningsteamets bild av utsikterna är oförändrad, och nämner långsammare ekonomisk tillväxt som en närtidsrisk.

För att i möjligaste kunna hantera de osäkerheter som föreligger i marknaden, och för att kunna ta tillvara på de möjligheter som tveklöst kommer att uppenbara sig, håller sig fondteamet till sin väletablerade strategi, skriver förvaltaren.

“Vi identifierar bolag med starka, differentierade egenskaper, vilka de kan monetisera genom att möta kundernas krav, medan de handskas med regulatoriska och teknologiska förändringar”, skriver Alexander Darwall.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR