Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
JPM Japan Strategic Value     Large value   Large blend 
BGF ASEAN Leaders         Large blend   Large value 
Invesco Latin American Equity   Large blend   Large value 
BSF Global Real Asset Securities  Mid blend    Large blend 
Taaleri Finland Value       Small value   Mid value  
BGF Japan Small & MidCap Opps   Mid blend    Mid growth 
Invesco Energy           Large blend   Large value 
First State Asian Prpty Secs    Large value   Large blend 
UBAM Europe Equity Dividend+    Large blend   Large value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR