Handelsbanken Fonder: Flaggar för över 5% i Enea

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har via förvärv av 500.000 aktier ökat sin ägarandel i mjukvarubolaget Enea till 6,14 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Innan aktieköpet ägde fondbolaget 706.000 aktier, motsvarande 3,59 procent av kapitalet, enligt data från Holdings. Vid årsskiftet uppgick ägarandelen till 0,51 procent av kapitalet, framgår vidare på ägardatatjänstens hemsida.

Handelsbanken Svenska Småbolag, Handelsbanken Microcap Sverige och Handelsbanken Microcap Norden är de SHB-fonder som är registrerade ägare, enligt Holdings statistik.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR