• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: +1,6% i maj, Tesla, Gazprom och Serco ledde vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Maj var en tillnyktrande månad för tillgångsmarknader, enligt en förvaltarkommentar från James Clunie som ansvarar för aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return.

“Förhoppningar om en snar lösning på handelskriget grusades då Donald Trump hotade med tullhöjningar efter att Kina inte gått med på USA:s krav. Sentimentet testades ytterligare av dålig inflationsdata i eurozonen och svag ekonomisk data i Tyskland. Som lök på laxen hotade Donald Trump även Mexiko med tullar sent under månaden, vilket fullbordade det negativa marknadshumöret”, skriver förvaltaren.

Fonden steg med 1,6 procent i maj och fick draghjälp dels från negativ nettoexponering mot aktiemarknaden och negativt beta, men främst från aktieurval, enligt förvaltaren. En kort position i Tesla och långa positioner i Gazprom och Serco stack ut positivt, mer specifikt.

Sedan årsskiftet har fonden dock sjunkit med 4,0 procent.

“Storytelling har länge varit drivkraften bakom Teslas aktiepris, och vd:n Elon Musks färdigheter på sociala medier har visat sig vara formidabla. Marknadsnarrativet runt Tesla har dock blivit betydligt mer försiktigt sedan bolaget redogjorde för nedslående resultat avseende årets första kvartal”, skriver James Clunie.

Förvaltaren noterar att marknaden nu har börjat fokusera på handelskrigets potentiella effekter när det gäller Teslas leveranser samt risken för kreditstress, då bolaget nyligen tagit in mer pengar för att kompensera för brister i balansräkningen, resultatrapporterna och kassaflödena.

Gällande Gazprom slår James Clunie fast att aktien, med ett P/E-tal på omkring 3, har varit en av de billigaste i sin storleksklass under många år. Han menar att en stor anledning till den låga värderingen har varit en uppfattning om att den ryska staten styr bolaget mot att använda sina kassaflöden till ekonomiskt ohållbara projekt.

“Så nyheten under månaden att en större andel av kassaflödet ska returneras till aktieägarna i form av utdelning markerar något av en förvandling. Ökade utdelningar innebär att mindre pengar går till spillo och gör bolaget mer värdefullt”, anser förvaltaren.

James Clunie meddelar att fondteamet ser innehavet Serco som något så ovanligt som en blandning av värde, tillväxt, återhämtning och i viss mån momentum. Bolaget uppges ha blivit ordentligt impopulärt förra året, då marknaden oroade sig för såväl brexit som vilka sidoeffekterna av byggtjänstebolaget Carillions konkurs skulle bli på bolag som erbjuder tjänster till den brittiska regeringen.

“Hur som helst har en rad vinstuppgraderingar följt på positiva resultat, vilket har ökat marknadens aptit för aktien i år. I maj fick aktien även draghjälp av nyheten att bolaget ska förvärva ett sjöförsvarsbolag”, skriver förvaltaren.

James Clunie pekar på att avkastningen för dessa tre nämnda aktier tjänar som en värdefull påminnelse om att fondteamet är fundamentala bottom-up-stock-pickers. Förvaltarna tar stor hänsyn till portföljens risker vad gäller aktiestil, länder och beta, men dessa är i grund och botten en konsekvens av arbetet som görs på aktienivå, meddelar han.

Vid en utblick bekräftar James Clunie fondteamets tidigare försiktiga inställning till marknaden. Han menar att den senaste tidens uppgångar delvis har drivits av potentiellt missriktad optimism angående Federal Reserves vändning till en mjukare penningpolitik, samt av en potentiellt oberättigad syn på att de nuvarande sprickorna i den globala ekonomin kommer att lappas ihop av en lösning på handelskriget.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR