Swedbank Robur: Avser acceptera bud på Oriflame

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Swedbank Robur, som kontrollerar 6,8 procent av kapital och röster i Oriflame, har för avsikt att acceptera budet från ägarfamiljen på bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande och har rapporterats av Nyhetsbyrån Direkt.

“Swedbank Roburs delar den oberoende budkommitténs sammantagna bedömning att budet är finansiellt skäligt och vi har för avsikt att acceptera budet. Vår bedömning är baserad på vår uppfattning om framtida värdeutveckling, marknadsförhållanden samt betydelsen av familjen af Jochnick för bolaget, vilket också medför att sannolikheten för konkurrerande bud är låg”, heter det.

Budet på 227 kronor per aktie kräver 90 procent acceptans för att familjen af Jochnick ska gå vidare med det. Budet är lagt utan möjlighet till höjning. Familjen af Jochnick kontrollerar knappt 31 procent av aktierna i bolaget.

Sedan tidigare har Fjärde AP-fonden accepterat budet. Fjärde AP-fonden har en ägarandel om strax under 10 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR