• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli: "Federal Reserve målats in i ett hörn"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Om USA och Kina närmar sig varandra i samband med G20-mötet nästa vecka är det positivt för marknaderna. Blir det istället tydligt att parterna står långt ifrån varandra kommer inte räntesänkningar vara tillräckligt för en fortsatt positiv aktiemarknadsutveckling, även om det minskar risken för kraftiga nedgångar.

Det framhåller kapitalförvaltaren Coelis investeringschef Erik Lundkvist i ett blogginlägg.

Han anför att dynamiken har skiftat från att Federal Reserve sedan finanskrisen har varit den dominerande drivkraften för aktie- och räntemarknaderna, till ett läge där det snarare är marknadsutvecklingen som styr centralbankernas agerande.

“Den amerikanska centralbanken har inför de senaste två dagarnas möte målats in i ett hörn. Hade de å ena sidan varit oväntat hökaktiga och stängt dörren för räntesänkningar i år hade aktiemarknaden fallit och tvingat Fed till en sänkning, vilket hade fått dem att tappa initiativkraften ännu mer. Hade de å andra sidan valt att sänka räntan redan i går hade det kunnat tolkas som att de ger samtycke till Donald Trumps handelskrig samt gett aktiemarknaden ytterligare bränsle”, skriver Erik Lundkvist, som lägger till att det senare hade kunnat leda till alltför uppblåsta värderingar.

Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på 2,25-2,50 procent på onsdagen.

En risk investeringschefen för fram med handelskriget är att en försiktighet hos företagen riskerar att hota den nu starka arbetsmarknaden och en konjunktur som redan är avtagande. Han konstaterar att förväntningarna är lågt ställda i Europa, Japan och Kina, och bedömer att det mest positiva för aktiemarknaden framöver vore tecken på återhämtning det närmaste halvåret.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR