Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
BlueBay Global High Yield ESG Bd  Large value   Large blend 
MDPS TOBAM AntiBench US Equity   Mid value    Large blend 
Multiflex SICAV Carnot Effici Engy Small growth  Mid growth 
Principal Origin Glb Smlr Coms   Mid growth   Small growth
BGF World Energy A2        Large blend   Large value 
BlueBay Emerging Mkt Corp Bd    Small value   Mid value  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR