H2O Allegro: Under översyn av Morningstar, förvaltarbolagets majoritetsägare Natixis faller på börsen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makrofonden H2O Allegro har placerats under översyn av Morningstar, vilket innebär att fondens tidigare bronsbetyg för tillfället inte gäller.

Bakgrunden är att en del av fondens kapital finns placerat i illikvida företagsobligationer i olika företag kopplade till den tyska entreprenören Lars Windhorst.

Det framgår av en analys från data- och analysföretaget Morningstar.

Fondens exponering mot globala statsobligationer och valutor uppges ha varit den stora drivkraften för såväl riskbudget som avkastning de senaste fem åren. Samtidigt har fonden en mindre exponering mot företagsobligationer (7,4 procent av portföljen per den 28 februari), varav 4,2 procent går att hänföra till företag uppbackade av Lars Windhorst.

“Medan denna andel är liten i absoluta termer och vi inte tror att den innebär en risk mot fondens avkastning i närtid, utgör koncentrationen av dessa investeringar i en grupp bolag länkade till samma individ en källa till oro”, framgår av analysen.

Morningstar pekar vidare på att H2O:s vd Bruno Crastes i maj 2019 blev utsedd till medlem i en rådgivande kommitté (advisory board) i bolaget Tennor Holdings, tillika Lars Windhorsts senaste holdingbolag, vilket uppges resa frågetecken kring en möjlig intressekonflikt.

Fonden H2O Allegros analysbetyg sätts därmed under översyn medan Morningstar undersöker de potentiella implikationerna av dessa orosmoment för fondandelsägarna, skriver analystjänsten.

Fonden förvaltas av H2O Asset Management, som är majoritetsägt av den Parisbaserade kapitalförvaltaren Natixis. Strax före klockan 16 på torsdagen hade Natixis aktie tappat 11,3 procent på Parisbörsen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR