Fidelity Investments: Gått under 5% kapitalandel i Loomis

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fidelity Investments har sålt aktier i kontanthanteringsbolaget Loomis, varpå ägarandelen uppgår till 4,91 procent av kapital och röster.

Statistik från ägardatatjänsten Holdings visar att det är drygt 700.000 aktier som har sålts och att Fidelity Investments innan detta ägde 5,85 procent av kapitalet i Loomis.

Senaste gången kapitalförvaltarens ägarandel understeg 5 procent var sommaren 2018, enligt Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR