Fonder: Ädelmetallfonderna hakar på guldpriset uppåt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Guldpriset har klättrat över 1.400 dollar per troy oz och noterar i skrivande stund 1.410, vilket är den högsta nivån sedan våren 2013. I år har priset stigit med 9,9 procent, och i princip hela uppgången har skett inom loppet av den senaste månaden.

Prisuppsvinget har föga oväntat satt positiva kursavtryck i guldbrytande företag såsom jätten Barrick Gold, vilket i sin tur gynnar aktiefonder inriktade på ädelmetaller.

I Sverige finns tio fonder att välja på inom kategorin ädelmetaller, varav sex huvudsakligen investerar i guldrelaterade aktier och de övriga fyra även placerar mer brett i exempelvis silverproducerande bolag.

Så här har det gått för fonderna hittills i år samt de senaste tre åren:

                    Utv SEK    Årlig avk

Fondnamn                 % 2019     3 år  

Schroder ISF Global Gold         +32,5     +2,3  
BGF World Gold              +27,8     +0,9  
Franklin Gold & Precious Metals     +27,0     -1,2  
LO Funds World Gold Expertise      +26,6     +0,9  
Amundi Fds CPR Global Gold Mines     +26,3     +0,6  
Falcon Gold Equity UCITS Fund      +25,5     -2,3  
Invesco Gold & Precious Metals      +24,5     -1,7  
Investec GSF Global Gold         +23,6     +4,6  
Merian Gold & Silver           +18,2     +0,3  
Craton Capital Precious Metal*      +16,0     -5,4  

Som framgår ovan har fondernas avkastning de senaste tre åren i regel inte varit lysande, åtminstone inte om jämförelsen görs mot ett brett aktieindex som MSCI World, som under samma tidsperiod årligen avkastat 16,1 procent (i kronor). Samtidigt ses guldinvesteringar av många placerare som en form av försäkring mot finansiell turbulens, snarare än en investering förknippad med krav på en aktiemarknadsmässig värdestegring.

Råden kring hur stor del av en persons förmögenhet som är lämpligt att placera i guld varierar, men fem-tio procent är en tämligen vanlig rekommendation. Kolumnisten Mark Hulbert har på finanssajten Market Watch exempelvis pekat på ett upplägg som går ut på att utgå ifrån hur stor procentandel guldtackor utgör av alla världens finansiella tillgångar. I en hänvisning till World Gold Council redogjorde han för att det totala värdet av allt guld som någonsin brutits svarar för omkring 4 procent av världens kombinerade tillgångsvärden. Denna andel guld är enligt Mark Hulbert en bra nivå att utgå ifrån i en väldiversifierad portfölj. Att avvika från allokeringen bör endast göras om placeraren har stark anledning att tro att det globala investerarkollektivet har fel angående guldets värde relativt aktie- och obligationsmarknaden, enligt skribenten.

*Fond-i-fond. Investerar i andra fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR