• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -6,3% i maj, Kinaexponerat tyngde medan det cirkulära temat levererade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknader tappade mark i maj, då investerare intog en mer klarsynt hållning gentemot det utdragna handelskriget mellan USA och Kina, samt de ökande orostecknen av konfliktens effekter på den globala ekonomin.

Det skriver fondförvaltaren Charlie Thomas i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth, som investerar i bolag vars verksamheter på olika sätt väntas dra nytta av det långsiktiga hållbara temat i samhället och affärslivet.

Fonden tappade i värde med 6,3 procent i maj, medan jämförelseindex (FTSE ET100 TR GBP) retirerade 8,8 procent (bägge i euro). I svenska kronor noterade fonden en nedgång om 6,7 procent i maj och per den 31 maj summerar året så här till +20,9 procent.

“Som ett tecken på hur oroliga investerare har blivit angående Tysklands ekonomiska utsikter föll landets tioåriga statsobligationsränta till -0,2 procent, samtidigt som skarpa råvaruprisfall adresserade oro gällande de övergripande utsikterna för global ekonomi”, skriver Charlie Thomas.

Inom fondens investeringssfär hade bolag relaterade till elfordon, motoreffektivitet och halvledare en tuff månad, medan samhällsnyttiga verksamheter och företag förknippade med avfallshantering och den cirkulära ekonomin däremot överpresterade, meddelar förvaltaren.

Charlie Thomas förklarar att fonden i relativa termer gynnades av en låg exponering mot temat mobilitetslösningar, och särskilt när det gäller underleverantörer till elfordon som befinner sig på ett tidigt och innovativt stadie. Förvaltaren låter veta att fonden, i takt med den accelererande nedgången inom detta tema i maj, har blivit mer öppen för investeringar i attraktivt värderade företag med lockande långtidsutsikter vad gäller tillväxt och lönsamhet.

På fondens pluskonto i maj återfanns ett antal aktier inom det cirkulära investeringstemat, med märkbara avkastningsbidrag från Waste Connections, Republic Services, Casella Waste Systems, Veolia Environnement samt Tomra, enligt kommentaren.

Innehav med exponering mot USA och Kinas handelsspänningar gav fondens svagaste bidragsgivare, exempelvis hamnade de båda Kinaexponerade bolagen A.O. Smith och IPG Photonics under press. Samtidigt uppges danska Vestas ha sjunkit på oro kring bolagets tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Dessa är viktiga komponenter inom vindturbinsteknologier, och oron uppstod efter att Kina hotat med att begränsa exporten, i en hämndåtgärd mot Donald Trumps hårdföra taktik som inkluderar hot om att belägga i princip all kinesisk import med 25-procentiga tullar, framlägger Charlie Thomas.

På transaktionsfronten adderade fonden under månaden till sitt innehav i materialhanteringsbolaget Renewi, som är verksamt inom avfall-till-produkt-segmentet. Bolaget har efter en mycket utmanande period gjort konstruktiva framsteg inom sina affärsenheter i Nederländerna, enligt förvaltaren.

Charlie Thomas ger i kommentaren ett exempel på en intressant möjlighet inom det cirkulära investeringstemat. Han pekar på att utmaningarna med ohållbara förpackningar blir alltmer brådskande, då ett ökande antal asiatiska länder är i färd med att implementera tidslinjer för när avfallsimport från G7-länderna ska förbjudas. Därmed ser förvaltningsteamet fortsatt möjligheter i flera faser inom den cirkulära ekonomin, med en förväntan om åtgärdsplaner i Europa och delar av USA, likt den nyligen publicerade brittiska material- och avfallsstrategin (Resources and waste strategy for England). En del av strategin är exempelvis att arbeta mot att alla plastförpackningar på marknaden ska vara antingen återvinningsbara, återanvändningsbara eller komposterbara per år 2025.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR