Nordea Fonder: Flaggar för över 10% kapital i Kabe

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har för första gången passerat gränsen 10 procent kapital i fritidsfordonbolaget Kabe.

Enligt ett flaggningsmeddelande på måndagen äger fondbolaget 10,62 procent av kapitalet, efter aktieförvärv.

Flaggningen är en följd av att Nordea Fonder den 19 juni köpte nära 84.000 aktier i Kabe, och fondbolaget äger därmed knappt 1 miljon B-aktier i bolaget. Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings, som även gör gällande att Placeringsfond Småbolagsfond Norden samt Invest Nordic Small Cap är de två Nordea-fonder med innehav i husvagns- och husbilsföretaget.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR