Allergan: Healthinvest Small & Microcap budvinnare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Läkemedelsbolaget Abbvie förvärvar sektorkollegan Allergan i en affär värd cirka 63 miljarder dollar. Allergans aktieägare kommer att erbjudas 0,8660 aktier i Abbvie samt 120:30 dollar kontant för varje aktie i Allergan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären motsvarar en aktiekurs i Allergan om 188:24 dollar, vilket innebär en premie på omkring 45 procent mot måndagens stängningskurs om 129:57 dollar. Allergans aktie stiger nära 32 procent i tisdagens förhandel på New York Stock Exchange.

Sett till nordiskt fondägande återfinns Healthinvest Small & Microcap Fund i toppen vad gäller portföljandel i Allergan-aktien. Allergan utgjorde vid utgången av maj 3,6 procent av fondförmögenheten, enligt data från Morningstar.

Övriga nordiska fonder vars portföljer får sig en skjuts av förvärvet inkluderar DNB Health Care (3,1 procent av portföljvärdet), Movestic Sicav Healthcare (2,8), Lähitapiola USA Keskisuuret (2,8), Swedbank Robur Medica (2,6) samt Fondsfinans Global Helse (2,5). Portföljdatum är 31 maj för samtliga utom DNB Health Care, där rapporteringen gäller per den 31 april.

Botoxtillverkaren Allergans aktie har emellertid inte haft någon uppmuntrande utveckling på senare tid; se sent som i oktober 2018 noterade aktien samma nivå som transaktionen med Abbvie motsvarar. De senaste tre åren har aktien backat med 42,5 procent (per den 24 juni).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR