Blackrock: Recessionsrisk minskat pga duvaktiga centralbanker

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsförväntningarna på lättnader från den amerikanska centralbanken Federal Reserve verkar väl tilltagna, och det är det dags att bli försiktigt inställd till amerikanska statsobligationer i det korta perspektivet.

Det menar Blackrock Investment Institute, som i ett marknadsbrev samtidigt bedömer att förväntningar om lättnader från ECB i eurozonen verkar mer rimliga.

“Utsikterna om att ECB ska föra ned räntan i än djupare negativt territorium och/eller återstarta kvantitativa lättnader har bidragit till att andelen statsobligationer med negativ avkastning (yield) i utvecklade marknader nu är den högsta sedan 2016”, skriver Blackrock.

I ett bifogat diagram framgår att denna andel har ökat till omkring 25 procent.

Blackrock bedömer att centralbankers skifte mot en mer “duvaktig” hållning på senare tid ger stöd åt uppfattningen att den globala expansionen har mer utrymme att fortsätta, om än i ett lugnare tempo än tidigare. Riskerna för recession och överhettning de kommande två åren har minskat, heter det.

Samtidigt noterar Blackrock att ökande handels- och geopolitiska spänningar innebär nedsiderisker för tillväxtförväntningarna. Blackrock debatterar för tillfället internt om vilka de potentiella långtidskonsekvenserna kan tänkas bli om en tillbakarullning av globaliseringstrenden sker, och nämner i marknadsbrevet högre inflation som en möjlig effekt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR