Länsförsäkringar Fondförvaltning: Gått över 5% kapital i NP3

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar Fondförvaltning har köpt 125.000 aktier i NP3 Fastigheter och äger därmed 5,06 procent av bolagets kapital samt 7,05 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande avseende att Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarandel av kapital i NP3 har överstigit 5 procent.

Fondbolagets ökning i aktien var den sjätte registrerade hittills i år och kapitalandelen har sedan årsskiftet gått från 4,25 till dagens 5,06 procent, enligt data från Holdings.

Aktierna innehas via Länsförsäkringar Fastighetsfond.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR