Aktier: CB och teknologi stjälpt värdeinvesteringar - AB

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den klassiska faktorstrategin värdeinvesteringar, som grovt förenklat går ut på att välja aktier med lågt P/B-tal, har blivit allt mer irrelevant på grund av centralbankers agerande samt av teknologi.

Det framhåller kapitalförvaltaren Alliance Bernsteins chef för europeiska kvantitativa strategier, Inigo Fraser-Jenkins, enligt CNBC.

“Högre räntor kan komma att krävas för att värde ska kunna överprestera, något som strukturellt sett kan vara svårt att uppnå i den överblickbara framtiden”, ska strategichefen ha sagt.

Samtidigt uppger han att teknologi har skakat om branscher på ett sätt som möjligen innebär att vallgravar (moats) som historiskt har funnits i vissa sektorer förstörs permanent.

Många investerare har under ett flertal år förgäves väntat på att aktiemarknadens värdesegment avkastningsmässigt ska komma ikapp den bredare marknaden och inte minst tillväxtaktier; en väntan som så här långt inte har betalat sig.

Inigo Fraser-Jenkins pekar på att centralbankers kvantitativa lättnader kan ha satt stopp för den så kallade “mean reversion”-process som vanligen inträffar över den ekonomiska cykeln, och därmed till dels är att skylla på värdeaktiers relativa underprestation.

Vad gäller den teknologiska komponenten av resonemanget nämner strategichefen bland annat Amazons framfart, och frågar sig varför man alls ska tro på en mean reversion framöver, om bolaget fortsätter att “förstöra” även andra delar av konsumtionsekonomin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR