Fondmarknad: De utländska giganterna dominerar i Sverige-toppen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Goldman Sachs och Vanguard har flyttat fram sina positioner i termer av ökade marknadsandelar på den svenska fondmarknaden (fonder samt ETF:er), samtidigt som bland andra Blackrock backar. Bland svenska aktörer återfinns endast Swedbank på listan över de tio fondförvaltare med störst förvaltat kapital och således marknadsandelar på den svenska marknaden.

Det framgår av en flödesuppdatering i Morningstars databas, som visar att Goldman Sachs har ökat sina marknadsandelar med 22,7 procent de senaste tolv månaderna, medan Blackrocks andel har minskat med 7,2 procent. Swedbanks marknadsandelar har ökat med 4,6 procent till 7,3 procent. Koncernen Swedbank förvaltar 981 miljarder kronor i Sverige (varav 980 miljarder inom Swedbank Robur).

Störst är JP Morgan, som vid utgången av maj hade 2.269 miljarder kronor i förvaltat kapital i Sverige, motsvarande en marknadsandel om 16,8 procent.

Förvaltat kapital på den svenska fondmarknaden i miljarder svenska kronor samt marknadsandelar i procent. Listan avser "branding names", där även underliggande varumärken såsom Blackrocks Ishares ingår. (Källa: Morningstar)

Förvaltat kapital på den svenska fondmarknaden i miljarder svenska kronor samt marknadsandelar i procent. Listan avser “branding names”, där även underliggande varumärken såsom Blackrocks Ishares ingår. (Källa: Morningstar)

Näst på listan gällande svenska aktörer noteras Nordea, Handelsbanken och SEB på platserna 13, 14 respektive 17, samt med marknadsandelar om 2,5, 2,2 respektive 1,8 procent. Handelsbanken har avancerat tre platser det senaste året medan Nordea och SEB bägge tappat en plats. Swedbanks sjundeplats är intakt, trots ökade marknadsandelar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR