Nordea: Två obligationsfonder ifrågasätts av Jyllandsposten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea har två obligationsfonder som är så pass dyra att kunderna bör förvänta sig att förlora pengar på placeringar i dessa produkter, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Det skriver danska Jyllandsposten efter att Danske Bank entledigat sin landschef, meddelat om återbetalning till 87.000 hushållskunder och bedömt att Finanstilsynet kommer att ge allvarlig kritik för att sparprodukten Flexinvest Fri rekommenderats trots att den haft negativ förväntad avkastning.

Nordea framhåller för tidningen att den undersöker om deras avgiftsstruktur i sparprodukter varit korrekt.

Jyllandsposten pekar, med hjälp av en obligationsfondsgenomgång av den självständiga rådgivaren Nikolaj Holdt Mikkelsen, ut två fonder som enligt honom har “ganska höga” omkostnader.

Nordea anser att kritiken mot dessa två fonder i fråga är oberättigad, enligt en kommentar från spar- och investeringschefen Tine Vestergren Uldal.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR