Avanza: Nettoköp fonder i juni, företagsobligationer i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Avanzas kunder verkar ha god tillförsikt och har nettoköpt fonder för sjätte månaden i rad under juni. En viss försiktighet noteras dock, då hälften av nettoplaceringarna har skett i räntefonder.

Det framgår av ett pressmeddelande från Avanza.

Företagsobligationsfonder med kort löptid toppar listan över vilka kategorier Avanza-spararna har valt att placera sina pengar i under juni.

“Nära varannan fondkrona går i juni till försiktigare företagsobligationsfonder med kort löptid. Här följer privatspararna de stora globala investerarna. I den senaste investerarenkäten från amerikanska Bank of America uppger dessa att de har den största övervikten i obligationer sedan 2011”, säger sparekonomen Johanna Kull i pressmeddelandet.

På aktiesidan har Sverigefonder favoriserats bland Avanzas kunder under månaden samtidigt som teknikfonder i störst utsträckning har fått stryka på foten.

Mest köpta           Mest sålda           
Företagsobligationsfonder   Teknikfonder          
Sverigefonder         Hedgefonder           
Globalfonder          Asienfonder           
Blandfonder          Råvarufonder          
Fastighetsfonder        USA-fonder           
Källa: Avanza

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR