Fonder: Norska förvaltare kan tvingas spela in kundsamtal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges finansdepartement har på torsdagen lagt fram en proposition som behandlar krav på ljudinspelning när fondförvaltare utför investeringstjänster.

Det framgår av ett pressmeddelande från den norska regeringen.

Det föreslagna kravet går ut på att förvaltare av såväl traditionella som alternativa investeringsfonder måste använda ljudinspelning samt lagra den elektroniska kommunikation som sker vid utförande av investeringstjänster.

Syftet uppges vara en mer effektiv kontroll som ska säkerställa att fondförvaltare efterlever gällande regler, likt hur det fungerar när värdepappersföretag utför sina tjänster, skriver Norges regering.

Propositionen är utarbetad av Finanstilsynet och ärendets deadline för behandling är satt till den 1 oktober 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR