JP Morgan AM: Ökat innehav i Academedia, gått över 5% av kap

STOCKHOLM (Fonder Direkt) JP Morgan Asset Management har ökat sitt aktieinnehav i utbildningskoncernen Academedia till ett ägande motsvarande 5,3 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Köptransaktionen som föranledde flaggningen bestod av drygt 1,7 miljoner aktier i Academedia och innebar en ökning av ägarandelen från 3,6 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Kapitalförvaltaren avvecklade hela sitt innehav i bolaget i augusti 2018, men köpte in sig aktien igen under februari 2019, enligt data från Holdings.

Innehavet är fördelat på fem fonder, bland vilka JP Morgan European Smaller Companies äger flest aktier, framgår i databasen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR