• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Handelskonflikten åter i fokus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I början av maj meddelade Donald Trump via Twitter att samtalen om att nå ett handelsavtal med Kina hade avbrutits, och det blev den utlösande faktorn till att den dittills starka börsuppgången sedan årsskiftet kom av sig.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport för maj. Fonden fokuserar på små och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterade i basvalutan euro en nedgång med 4,0 procent i maj, vilket var något bättre än dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR) som backade 5,7 procent. Cykliska bolag backade mest. Sedan årsskiftet är fondens avkastning 13,7 procent per den 31 maj, medan jämförelseindex noterar 12,1 procent. I svenska kronor noterade fonden -4,5 procent i maj och +19,0 procent hittills i år.

Portföljens ESG-rating ligger på 3,41 på en femgradig skala, enligt ODDO BHF:s interna ESG-ranking. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens ESG-rating ligger på 3,41 på en femgradig skala, enligt ODDO BHF:s interna ESG-ranking. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondförvaltarna påpekar att den normaliseringsprocess gällande penningpolitiken som centralbankerna påbörjade under 2018 nu istället har ersatts av en mjukare framtoning. Amerikansk 10-årig statslåneränta noterar nu sin lägsta nivå sedan 2016, och Kontinentaleuropas dito är på lägsta nivån någonsin med (-0,20 procent i Tyskland). Dessa låga räntenivåer kan väntas trycka upp aktiemarknadens relativa värdering, bedömer förvaltarna.

Samtidigt har Kinas och USA:s åtgärder i handelskonflikten tilltagit, konstaterar de. Kina har till exempel hotat med exportembargo för sällsynta jordartsmetaller (rare earths) och Donald Trump har hotat Mexiko med att införa tullar på mexikanska importvaror om Mexiko inte vidtar åtgärder för att stävja invandringen till USA. De senare tullarna blev dock inte verklighet, då USA och Mexiko lyckades nå en överenskommelse gällande gränsfrågan.

Fondens främsta geografiska exponering är mot Frankrike med 34 procent, följt av Storbritannien (13,8), Tyskland (9,3), Sverige (7,3) och Irland (7). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot sektorerna hälsovård, industri och teknik.

Vid utgången av maj hade fonden 43 innehav, med störst vikt i Alstom, verksamma i järnvägsbranschen, hälso- och sjukvårdsföretaget Icon, de två flygindustribolagen Mtu Aero Engines och Safran samt hörapparat- och hörlurstillverkaren Gn Store Nord.

Fondens tio största innehav per den 31 maj. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största innehav per den 31 maj. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR