• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: Minskat riskexponering, underviktad cykliskt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) företagsobligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond följde med index nedåt när riskviljan minskade under maj.

Det rapporterar fondförvaltarna Alexis Renault, Frauke Wolkewitz och Janis Heck i en månadsrapport.

Fonden backade med 1,29 procent i maj, sett till basvalutan euro, samtidigt som jämförelseindex (BOFA ML Euro BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index) sjönk 1,44 procent. I svenska kronor sjönk fonden med 1,74 procent i maj och har stigit med 8,27 procent sedan årsskiftet.

Maj blev månaden då det tog stopp för den starka uppgången i European High Yield market (HEAG) som pågått sedan årsskiftet, enligt rapporten, som slår fast att denna marknad backade med 1,4 procent.

Riskaptiten i marknaden minskade när handelskonflikten mellan Kina och USA återigen trappades upp under månaden, konstaterar fondförvaltarna. Även tekniska faktorer som negativa fondflöden och lägre likviditet i andrahandsmarknaden har påverkat negativt, meddelar de.

Ratingfördelning för emittenterna inom fondens största landexponeringar. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Ratingfördelning för emittenterna inom fondens största landexponeringar. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden minskade sin riskpositionering under maj, och är nu defensivt positionerad genom lägre optionsjusterade spreadar (OAS) än jämförelseindex, och undervikt i cykliska branscher som kemikalier, detaljhandel och resor & fritid. Fonden är fortsatt underviktad i BB-ratade obligationer och neutralt viktad i B-ratade obligationer.

Fondförvaltarna förväntar sig att den europeiska High Yield-marknaden kommer att vara mer volatil framöver, i och med den långsammare ekonomiska tillväxten, osäkerhet kring centralbankernas framtida planer och politiska frågetecken kring Italien, Brexit och handelsavtal. Fondförvaltarna sammanfattar sina tankar om sådana förutsättningar:

“I detta marknadsklimat, med högre idiosynkratisk risk, kommer valet av emittenter bli ännu viktigare för att nå överavkastning”, skriver de.

ODDO BHF Euro High Yield Bonds största emittenter samt derivat vid utgången av maj. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bonds största emittenter samt derivat vid utgången av maj. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR