• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Fonden som använder AI för att investera i AI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I slutet av förra året presenterade kapitalförvaltaren ODDO BHF fonden Artificial Intelligence, enligt förvaltaren den första fonden att tillämpa artificiell intelligens för att investera i aktier med exponering mot just artificiell intelligens, eller AI.

Fonden klättrade cirka 14 procent från startdatumet den 16 januari fram till slutet av april, för att falla tillbaka i maj men därefter återhämta drygt halva tappet. I dollar har fonden avkastat 9,1 procent hittills, medan en uppgång på 12,5 procent noteras i svenska kronor, per den 27 juni 2019. (Källa: Infront)

Fonden klättrade cirka 14 procent från startdatumet den 16 januari fram till slutet av april, för att falla tillbaka i maj men därefter återhämta drygt halva tappet. I dollar har fonden avkastat 9,1 procent hittills, medan en uppgång på 12,5 procent noteras i svenska kronor, per den 27 juni 2019. (Källa: Infront)

Kortfattat går investeringsprocessen ut på att en big data-algoritm används för att definiera de viktigaste underkategorierna inom AI, för att sedan filtrera fram de globala aktier som är mest relevanta för dessa teman. Därefter appliceras ODDO BHF:s egenframtagna kvantitativa modell “Algo 4” för att (inom denna ram) identifiera de 60 bolag med mest attraktiva profiler finansiellt och riskmässigt. Portföljen tar därmed sin form, och övervakas löpande av fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi.

Fondens sektorexponering som portföljandel samt relativt jämförelseindex (höger). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens sektorexponering som portföljandel samt relativt jämförelseindex (höger). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Denna fond innebär ett innovationsgenombrott i kapitalförvaltningsbranschen. Vi har byggt en unik investeringsprocess, artificiell intelligens och många år av know-how inom kvantitativ aktieförvaltning. Vårt mål är att erbjuda kunderna en innovativ lösning för att långsiktigt generera alfa”, kommenterade ODDO BHF AM:s globala vd Nicolas Chaput i ett pressmeddelande i slutet av februari.

Strategichefen Agathe Schittly fyllde i att de AI-algoritmer som kapitalförvaltaren under 18 månader har utvecklat analyserar över 4 miljoner datapunkter dagligen, vilket på global basis möjliggör identifiering av exakt de företag som är mest relaterade till AI-temat. Detta oavsett om det handlar om stora noterade företag eller mindre bolag som flyger under analytikernas radar, men som erbjuder hög potential, lade hon till.

Vid utgången av maj månad innehöll ODDO BHF Artificial Intelligence 60 aktier, varav det största innehavet Leidos Holdings stod för 2,1 procent (2,08) av portföljvärdet. Bland övriga större innehav återfanns Twitter (2,1 eller 2,06 procent av portföljen), SAP (2,0), Guidewire Software (2,0) samt ASML Holding (2,0).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR