Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Aktie-Ansvar Graal         Small growth  Mid blend  
DNB Teknologi           Large growth  Large blend 
Fondita Equity Spice        Mid growth   Small growth
Norron Alpha            Mid growth   Mid blend  
Danske Invest Em & Front Mkts   Mid blend    Mid growth 
Navigera Aktie 2          Large growth  Large blend 
Rhenman Healthcare Equity L/S   Large growth  Mid growth 
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge   Small growth  Mid blend  
Jupiter Global Absolute Return   Large value   Large blend 
Acadian Global Equity       Large blend   Large growth
Schroder ISF Asian Smlr Coms    Mid growth   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR