• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: Sandvik och Schneider Electric tog taktpinnen i juni

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börshumöret förbättrades ordentligt i juni, understött av förhoppningar och sedermera bekräftelse på återstartade handelsförhandlingar mellan USA och Kina, uteblivna Mexikotullar, samt ökade förväntningar på att Federal Reserve inom kort ska sänka styrräntan.

Det konstateras i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S, som steg med 3,9 procent under månaden och därmed har ökat med 20,8 procent sedan årsskiftet. Långa positioner gav ett positivt bidrag om 4,3 procent, medan korta positioner belastade avkastningen med 0,4 procent, enligt rapporten.

“Det första halvåret 2019 har varit märkligt. Kursrörelserna var betydande, med stora upp- som nedgångar. Slutresultatet blev dock mycket gott och i USA var börsutvecklingen det första halvåret den starkaste på mer än 20 år. Samtidigt har nyhetsrapporteringen i stort varit negativ, vilket har lett till en återhållen riskvilja hos investerarna”, skriver fondförvaltaren Staffan Knafve.

Fondens två bästa innehav i juni var Sandvik och Schneider Electric. Förvaltaren menar att kursuppgångarna i bägge fallen delvis kan ses som rekyler efter den svaga utvecklingen för industribolag i maj, men han pekar även på positiva kommunicerade utsikter från analytiker och väl mottagna företagsspecifika nyheter som orsaker.

I Sandviks fall lyfter Staffan Knafve fram en rapport från investmentbanken Deutsche Bank, där vd Björn Rosengren med ledning beskrivs som läroboksexemplet på hur ett industribolag ska skötas. Förvaltaren pekar på att Sandvik har blivit mer decentraliserat och strömlinjeformat sedan Björn Rosengren tog över 2015, samt att bolaget har avyttrat verksamheter där Sandvik inte var ledande.

“Det har visat sig vara synnerligen gynnsamt för Sandvik att fokusera på de verksamheter där de är ledande. I och med detta har Sandvik kunnat överträffa investerarnas förväntningar under flera år. Under juni stärktes aktiekursen ytterligare av en serie goda nyheter”, skriver Staffan Knafve, som bland annat nämner att förvärvet av Newtrax, som gör trådlösa system för gruvdrift, slutfördes.

Förvaltaren benämner franska Schneider Electric som ledande inom digital transformation och automatisering inom energihantering, och framhåller att bolaget befinner sig i en marknad med allt högre efterfrågan. Positiva underliggande trender och goda verksamhetsnyheter gynnade Schneider Electric under månaden, enligt förvaltaren.

Portföljinnehavet Square Enix uppges ha varit en tydlig vinnare bland fans och entusiaster i samband med det stora gamingevenemanget E3 som hölls i Kalifornien i början av månaden. Staffan Knafve skriver att bolagets spel “Final Fantasy VII Remake” tycks bli precis vad spelarna har önskat sig och att spelet sannolikt kommer att bli ett av de bäst säljande spelen 2020.

Square Enix aktie (som steg kraftigt inför E3) föll dock tillbaka under månaden och blev ett av fondens mest negativa avkastningsbidrag. Enligt förvaltaren levererade bolaget enligt förväntan under evenemanget, men hade behövt komma med fler oförutsedda nyheter för att aktien skulle ha kunnat stiga vidare.

“Vi ser dock fortfarande positivt på företagets utveckling under kommande år, trots kortsiktig volatilitet. De underliggande trenderna i branschen, bolagets förhållandevis modesta värdering och dess långa historik av att leverera speltitlar av högsta kvalitet talar för en fortsatt uppgång”, skriver Staffan Knafve.

Under den kommande perioden lär investerare skifta fokus från politik till företagens vinstutveckling, i takt med att rapportsäsongen för det andra kvartals inleds, konstaterar förvaltaren.

“Det som har präglat investerarnas onekligen skiftande humör hittills i år har varit en dragkamp mellan en rimligt god utveckling i såväl ekonomierna som företagsresultaten och en växande oro över en kommande recession”, enligt Staffan Knafve, som slår fast att recessionsfarhågorna som fanns under både det sista kvartalet 2018 och årets första kvartal visade sig obefogade.

Förvaltaren meddelar att Rhenman & Partners med “viss tillförsikt” ser fram emot de kommande rapporterna, särskilt då handelskrigsoron åtminstone tillfälligt har minskat. Samtidigt noterar han att en räntesänkning i dagsläget är helt inprisad inför Federal Reserves nästa möte, vilket har betydelse.

Vad gäller fondens portföljstruktur skriver Staffan Knafve att riskexponeringen successivt har minskats och att nettoexponeringen mot aktiemarknaden nu ligger på strax under 90 procent. Denna nivå är dock fortfarande i den övre delen av det kommunicerade spannet, lägger han till. På bolagsnivå märks fortsatt en relativt stor övervikt av värdebolag i form av exempelvis banker och oljebolag, enligt rapporten.

De fem största portföljinnehaven vid juni månads utgång var Chevron, Volkswagen Pref, Asahi Group Holdings, Royal Dutch Shell och Schneider Electric.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR