Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
East Capital New Europe      Small blend   Mid blend  
C WorldWide Nordic         Large growth  Large blend 
AMF Aktiefond Sverige       Mid blend    Large blend 
Länsförsäkringar Gl Strat Ränta  Large value   Large blend 
Nordea 1 - Nordic Equity      Large blend   Mid blend  
Länsförsäkringar Sverige Aktiv   Large blend   Large growth
East Capital Multi-Strategi    Large growth  Large blend 
Norron Active           Mid growth   Mid blend  
Nordea 1 - Global Climate & Envir Mid growth   Large growth
INVL Baltic Fund          Small blend   Small value 
Silk-African and Frontier Mkts   Mid blend    Small value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR