• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Positiv avkastning för sjätte raka månaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den optimistiska stämningen på finansiella marknader återvände i juni, trots att global ekonomisk statistik fortsatte att vara relativt svag.

Det konstaterar fondförvaltaren Lars Bredenberg i en månadsrapport för räntefonden IKC Avkastningsfond, där han pekar på att centralbankerna med Federal Reserve i täten har gett signaler om att de är villiga att stimulera ekonomin vid behov. Detta, tillsammans med tecken på framsteg i handelskonflikten mellan USA och Kina, har påverkat marknaderna positivt, skriver Lars Bredenberg.

IKC Avkastningsfond steg med 0,28 procent i juni och har i och med det ökat med 2,28 procent sedan årsskiftet.

Fonden har stigit med 19,72 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Fonden har stigit med 19,72 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

“Den höga aktivitetsnivån i marknaden fortsatte under månaden med många företag som utnyttjar möjligheten att emittera obligationer till relativt förmånliga villkor när det finns en god efterfrågan före sommaren. Avkastningsfonden har varit aktiv och deltagit i emissioner från bland annat Intrum, Stillfront, ÅF Pöyry och Nordisk Bergteknik”, meddelar Lars Bredenberg.

På temat portföljtransaktioner lägger förvaltaren till att fonden även har gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när bra möjligheter har uppstått, och i tillägg till det också utfört transaktioner för att hantera likviditet.

Juni månad innebar relativt små rörelser för enskilda obligationer, men flertalet av innehaven utvecklades positivt, enligt rapporten. Innehavet i Kungsleden gav en positiv avkastningseffekt i ljuset av att fastighetsbolaget tilldelades en investment grade-rating under månaden. Däremot pressades obligationen från Norlandia av en svag utveckling i bolagets norska verksamhet, enligt förvaltaren.

Vidare gynnades fondutvecklingen av emissionsdeltaganden samt av en del obligationer med hög kupong.

“Den starka utvecklingen i omvärlden har delvis kommit in i den svenska marknaden och ersättningen för att ta kreditrisk är relativt låg. Vågen av emissioner som kom före sommaren har tagits emot väl av aktörerna i företagsobligationsmarknaden”, skriver Lars Bredenberg.

Förvaltaren noterar att många marknadsaktörer verkar gå in i semesterperioden med bra likviditet. Det ger en viss stabilitet och kan visa sig vara en styrka när aktiviteten på marknaden åter tar fart, bedömer han.

De emittenter med störst portföljvikter i IKC Avkastningsfond. Totalt innehåller portföljen obligationer från 127 emittenter. (Källa: IKC Fonder)

De emittenter med störst portföljvikter i IKC Avkastningsfond. Totalt innehåller portföljen obligationer från 127 emittenter. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR