• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +3,0% i juni, ökat inom el och vatten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknader steg i juni, då globalindex ökade med 4,7 procent samtidigt som infrastrukturaktier steg med 3,0 procent. Sammantaget var den första halvan av 2019 mycket stark: globala aktier klättrade 17,9 procent medan infrastrukturfonden UB Infra avkastade 13,9 procent.

Det skriver fondförvaltaren Pekka Niemelä i en månadsrapport för UB Infra, som investerar i infrastrukturaktier i OECD-länder på global basis. Förvaltaren United Bankers (UB) har även en motsvarande fond som investerar på tillväxtmarknader.

I juni steg fonden med 3,0 procent i basvalutan euro. I svenska kronor ökade fonden med 2,6 procent, vilket ger en avkastning om 18,4 procent hittills i år.

Pekka Niemelä konstaterar att inbromsande ekonomisk tillväxt har lett till högre volatilitet på aktiemarknaderna, och han bedömer att det är troligt att detta kommer att fortsätta framöver.

“Långtidsräntor har fallit och marknaderna väntar nu på mer stimulanser från centralbankerna. Det är sannolikt att det kommer policyförändringar under den tidiga hösten”, skriver Pekka Niemelä.

Med det utgångsläget menar förvaltaren att tillgångar av typen säkra hamnar samt högavkastande aktier har positiva utsikter för resten av året.

Fonden köpte under månaden aktier i el-utilities i USA och Europa samt inom vattenhushållning i Storbritannien.

De tre portföljaktier som steg mest under månaden var ASTM (+16,9 procent), Sias Spa (12,3) och American Water Works (11,6).

Portföljen innehöll 71 aktier vid utgången av juni. Ovan de tio största positionerna. (Källa: UB AM)

Portföljen innehöll 71 aktier vid utgången av juni. Ovan de tio största positionerna. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR