• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: +2,2% i juni, tyska fastigheter bromskloss

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det mesta gick aktiefonden Coeli Global Selektivs väg i juni, förutom ett politiskt förslag i Tyskland som orsakade att fonden underpresterade sitt jämförelseindex med cirka 2 procent.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Andreas Brock och Henrik Milton.

(Källa: Coeli)

(Källa: Coeli)

“Den sittande majoriteten i Berlin föreslog att hyrorna i staden inte ska få höjas under kommande fem år. Det har ryktats om att politikerna skulle göra något för att tillfredsställa demonstrationerna tidigare i år, men att det skulle bli något så här drastiskt var långt ifrån vad vi kunde föreställa oss”, skriver förvaltarna.

Andreas Brock och Henrik Milton ser det inte som sannolikt att förslaget går igenom rent legalt, men bedömer att skadan redan är skedd och att en försvagning av Berlins fastighetsprisökningar är att vänta. Den uppkomna situationen ledde till att förvaltarna under juni avyttrade innehavet i Deutsche Wohnen, som är den aktie som är mest utsatt för politiskt tryck, skriver de. Efter försäljningen har fonden fortfarande en exponering mot den tyska fastighetssektorn om mer än 10 procent, lägger de till.

Försäljningen av Deutsche Wohnen var inte den enda transaktionen som förvaltarna gjorde i Tyskland under månaden. Även betalningsbolaget Wirecard fick lämna portföljen, efter att ha levererat en avkastning på “långt över 200 procent” under de tre år som aktien fanns i fonden. Likviderna från dessa två försäljningar användes för att investera i ett annat tyskt bolag, närmare bestämt sportklädesjätten Adidas.

“Efter många årtionden av dominans av Nike i USA så börjar nu Adidas knappa in på den marknaden, vilket skapar både högt försäljningsmomentum samt markant marginaltillväxt. Företaget växer också snabbt i Kina och under första kvartalet i år ökade vinsten per aktie med 19 procent trots mycket höga jämförelsetal från året innan. Företagets balansräkning är urstark med nästan 10 miljarder kronor i nettokassa”, skriver förvaltarduon.

Fonden investerade även i det amerikanska teknologibolaget Adobe under månaden. Förvaltarna meddelar att de besökte bolaget tidigare under året, och efter ett uppföljningssamtal initierade en första position i aktien.

Vad gäller den globala konjunkturen menar förvaltarna att utsikterna ser halvdana ut, och de betonar vikten av att i detta läge bara äga aktier som har ett fortsatt starkt vinstmomentum.

Ovan Coeli Global Selektivs fem största innehav vid utgången av juni. (Källa: Coeli)

Ovan Coeli Global Selektivs fem största innehav vid utgången av juni. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR