• UPPDRAGSARTIKEL

UB Em Frontier Real Assets: +4,3% i juni, ökat i Malaysia-REIT

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB Em Frontier Real Assets steg med 4,3 procent i juni (basvaluta euro), då avkastningen var positiv i samtliga länder med Thailand, Argentina och Ryssland som draglok.

Det framgår av en månadsrapport.

I svenska kronor steg fonden med 3,7 procent i juni och har sedan årsskiftet avancerat med 18,9 procent.

Förvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä pekar i rapporten på att det skedde en viss fundamental förbättring i juni, i form av att konsensusestimat för vinst per aktie steg något både på utvecklade- och tillväxtmarknader. Vidare konstaterar de att övergripande P/E-tal befinner sig i linje med, eller något högre, än femårssnittet. Med tanke på att räntor har sjunkit till följd av duvaktiga centralbanker bör dock P/E-talen bedömas i ljuset av detta, lägger de till.

Portföljens fördelning sett till sektorer. El-utilities toppar före flygplatstjänster och fastighetsutveckling. (Källa: United Bankers AM)

Portföljens fördelning sett till sektorer. El-utilities toppar före flygplatstjänster och fastighetsutveckling. (Källa: United Bankers AM)

Förvaltarna meddelar att fonden ökade sin REIT-exponering under månaden, då ett par malaysiska köpcenteroperatörer inhandlades till portföljen.

UB Em Frontier Real Assets har en aggregerad framåtblickande direktavkastning på 4,1 procent, medan motsvarande för indexet MSCI EM är 3,1 procent, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä. Vid årets början låg portföljens direktavkastning på 4,2 procent, enligt rapporten.

Förvaltarna uttrycker oro över att inköpschefsindex inom tillverkning globalt sett i genomsnitt befinner sig under 50-strecket, men konstaterar att desamma för tjänster ligger något över 50.

“Framöver bör vi förvänta oss fortsatta vändningar i handelskriget. Men om vinst per aktie-förväntningarna håller sig intakta eller till och med fortsätter att förbättras, samtidigt som räntemiljön förblir gynnsam, kan möjliga nedgångsfaser på aktiemarknaderna bli kortvariga”, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

Fondens tio största innehav per den 30 juni. (Källa: United Bankers AM)

Fondens tio största innehav per den 30 juni. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR