• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -0,4% i juni, sålt Hospitality Properties

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT föll med 0,4 procent i juni sett till basvalutan euro, att jämföra med EPRA/NAREIT North America Index som tappade 0,8 procent, enligt en månadsrapport. I svenska kronor noterades en nedgång om 0,8 procent under månaden, vilket innebär en uppgång om 20,3 procent sedan årsskiftet.

På sektornivå hade REIT:s inom industrin en solid utveckling med +4,4 procent i juni, medan kontor hade en tyngre månad med ett tapp på 3,3 procent, skriver fondförvaltaren Aki Kostiander.

Förvaltaren meddelar att fonden under månaden sålde sitt innehav i Hospitality Properties Trust, efter ett tvivelaktigt förvärv av Spirit MTA REIT, som finansieras genom skuld och framtida tillgångsavyttringar.

Angående detaljhandeln noterar Aki Kostiander att ett skifte pågår mot omnikanaler, och han bedömer att bra lägen fortsatt kommer att vara relevanta även om det föreligger osäkerhet kring framtida capex-estimat.

“I USA har konverteringar från detaljhandel till industri ökat de senaste åren, något som kommer att fortsätta för att kompensera för den existerande obalansen. REIT-utvecklingen är polariserad, där de bästa uppvisar en hyfsad jämförbar hyrestillväxt, men där bolag av lägre kvalitet kämpar för att hålla verksamheten flytande”, skriver Aki Kostiander.

Fondens portfölj uppges handlas till en NAV-rabatt om 4 procent, medan den bredare marknaden handlas till en premie om 12 procent. Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,4 procent och portföljens EBITDA-yield ligger på 6,2, enligt rapporten.

Fonden hade vid månadsskiftet juni/juli 80 innehav i portföljen, varav 95 procent bestod av REIT:s. Nedan de tio största innehaven:

(Källa: United Bankers AM)

(Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR