AuAg Fonder: Lanserar "Sveriges kanske mest riskfyllda fond" efter sommaren, fokus på silver

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I början av juni lämnade fondförvaltaren Eric Strand Pacific Fonder där han förvaltade ädelmetallfonden Pacific Precious, och meddelade ett par veckor senare att han hade registrerat varumärket AuAg Fonder.

Med anledning av det, samt den uppgång i guldpriset som tog fart i slutet av maj, kontaktade Fonder Direkt förvaltaren för att få veta mer om hans nya varumärke och höra hur han ser på utsikterna för guld- och silverpriserna.

Eric Strand. (Källa: AuAG Fonder. Fotograf: Fannie Runneberger)

Eric Strand. (Källa: AuAg Fonder. Fotograf: Fannie Runneberger)

Eric Strand ser två tydliga förklaringar till den uppgång som varit i guldpriset på sistone. Dels att centralbankerna har blivit mjukare i sin kommunikation, först ECB i Europa och därefter Federal Reserve i USA. Han konstaterar att marknaden i dagsläget förväntar sig en räntesänkning från Fed i närtid, men att detta kan vara något av ett önsketänkande eftersom det inte alls är säkert att det inträffar.

Kan det innebära en nedsiderisk för guldet, om den förväntade räntesänkningen uteblir?

“Ja, det kan det bli om det visar sig att Fed inte är så duvaktiga som man har börjat räkna med”, säger Eric Strand.

Den andra förklaringen han ser till guldprisets förstärkning är den oro för krig som har blossat upp i samband med den upptrappade situationen mellan USA och Iran. Förvaltaren ser ett tydligt samband mellan dessa förvecklingar och guldpriset, särskilt då silverpriset inte alls har hängt med uppåt i samma utsträckning.

“Guld går upp på oro. Silver stärks egentligen mer av det första, ett inflationstänk triggat av mjuka centralbanker”, säger Eric Strand.

Något som enligt förvaltaren förstärkte gulduppgångarna var att privatpersoner började jaga priset uppåt. Samtidigt noterar han att de stora investmentbankerna efter uppgången har gått kort guldet på derivatbörsen Comex, där priserna i stor utsträckning styrs. Detta, i kombination med ett överköpt tillstånd hos privatpersoner, utgör också en risk för guldpriset i det kortare perspektivet enligt förvaltaren.

Högre guldpris vid horisonten, kan sammanfalla med börsnedgång

På sikt är dock Eric Strand förvissad om att guldpriset kommer att stiga från dagens nivå. Han menar att guld måste ses en långsiktig del i portföljen, och ser varje dipp som kommer från och med nu som ett köptillfälle.

“Den stora ‘guldmarknadsbullen’ har inte börjat. Det var en liten ‘baby bull’ i december 2015 då guldet steg runt 30 procent, men sedan har det konsoliderats ned igen. Nu har marknaden vaknat till liv igen och det är positivt att det börjar hända saker. Men det är ju inte den stora uppgången, utan snarare ett litet startskott på att vi kanske får en riktig bull market i guld”, säger han.

Förvaltaren lägger till att det inte är osannolikt att denna större uppgångsfas kommer att sammanfalla med en “bear market” på börsen. Han pekar på en förväntan om att börserna ska stiga i takt med att centralbanker sänker räntan, men konstaterar att tidigare större börsnedgångar i flera fall har skett efter att de stora centralbankerna har sänkt räntorna. Det är inte säkert att möjliga räntesänkningar kommer att rädda en upphaussad börs, lägger han till.

“Då blir det i så fall riktigt intressant, när du får en ordentlig rotation på pengarna. Eftersom något som har hållit guldet tillbaka är ändå att börserna har varit ganska trevliga”, säger Eric Strand.

Han menar dock att det är silver som gäller, om man är ute efter riktigt hög avkastning.

“Guldet är en bra hedge i början av en större börsnedgång. Men under den ‘ädelmetallsbull’ som då blir i motsats till börsen kommer silver att stiga mycket mer än guld. Silver reagerar ännu mer på faktorer som inflation, men inte på rädsla. Priset är i dag väldigt nedpressat och det finns mycket färre renodlade silvergruvor som kan öka produktionen för att möta efterfrågan. Alla behöver silver: alla datorer, telefoner, elbatterier och solenergiceller, för dess egenskaper som jordens bästa ledande el- och värmeämne. Det kan mycket väl bli en fysisk brist på silver, det kommer aldrig ske med guld”, säger Eric Strand.

Lansering av första fonden efter sommaren, silverfokus

Förvaltaren registrerade alltså nyligen varumärket AuAg Fonder, och den första fonden, som fokuserar på silver, väntas lanseras i höst. I ett senare skede planerar Eric Strand att även starta en mer defensiv fond med guldfokus samt en fond som investerar i de råvaror som är en förutsättning för ett grönt teknikskifte (exempelvis litium, platina och palladium).

Förvaltaren kallar den första fonden för Sveriges kanske mest riskfyllda fond, och utlovar hög volatilitet.

“Det är kanske inte hedgen i en portfölj för att känna sig trygg, utan det är en marknad som går upp 500-600 procent när den går upp, och sen går det ner 80 procent när det går ner”, säger han.

Fonden kommer att investera dels i ETC:er (Exchange-Traded Commodity) som äger fysiskt silver och dels i silvergruveaktier. Fonden kommer att kunna innehålla ett visst inslag av guld, men ett klart fokus ligger på silver. Eric Strand säger att om han har lite flyt med marknaden så kan silverfonden bli den som toppar listorna över högst avkastning alla kategorier.

Fonden kommer att tillgängliggöras i hela EU, och Eric Strand bedömer att den har potential att bli populär även utanför Sveriges gränser, eftersom det inte finns någon liknande fond på marknaden i dag.

Eric Strand står som ansvarig förvaltare, och kommer att ha ett externt grundteam på sex personer med olika egenskaper till sitt förfogande, meddelar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR