• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Vändning kom snabbare än väntat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity rapporterar en nedgång med 1,0 procent under juni (andelsklass R SEK). Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,8 procent. Motsvarande siffror för det breda Europa-indexet Stoxx 600 är en uppgång med 4,3 procent under juni och uppgång med 14,0 procent sedan årsskiftet. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt med 0,7 procent i juni.

Det rapporterar fondförvaltaren Mikael Petersson i en månadskommentar avseende juni. Mikael Petersson konstaterar att hans prognos från maj månad om att marknaden skulle ned ytterligare innan vändning slog ut fel, och fonden fick snabbt öka sin exponering när marknaden vände uppåt i början av juni.

Mikael Petersson konstaterar att månaden har varit händelserik ur ett makroekonomiskt perspektiv: G20-möte, OPEC-möte och mjuka signaler från FED med möjlighet för räntesänkningar framöver. I Sverige steg inköpsindex under månaden. Den tyska tillverkningsindustrins inköpsindex (PMI) är fortsatt under 50-gränsen som indikerar en tillbakagång, meddelar fondförvaltaren.

På portföljnivå sammanfattar Mikael Petersson juni månads utveckling:

“I en koncentrerad portfölj med färre och större innehav där dessutom flera innehav är ‘icke-marknadsaktier’ får man härda ut med sådana här avvikelser. Om vi gjort rätt analys kompenseras vi under en längre tidsperiod. En del av förklaringen var vår överavkastning vi genererade i maj (5,8 procentenheter bättre än index) som nu gav tillbaka en del i juni”, skriver Mikael Petersson.

Lyckat förvärv från Surgical Science

Månadens största positiva bidragsgivare blev Tethys Oil, med en uppgång på 20 procent, och därtill en utdelning motsvarande 10 procent. Årets bästa storbolagsaktie på Stockholmsbörsen, Getinge, som återfinns i portföljen, har fortsatt leverera och med 14 procent uppgång under juni är aktien nu upp 85 procent sedan årsskiftet, meddelar Mikael Petersson.

Bland de positiva bidragsgivarna hittas även Surgical Science som gått starkt efter sitt kungörande att sitt förvärv av simuleringsföretaget Sense Graphics, ett förvärv som på papperet uppges vara ett av de bästa som Mikael Petersson har sett under sina 25 år i finansindustrin.

Ett annat bolag inom simulering av kirurgi, men inte direkt konkurrerande med Surgical Science, är Mentice. Mentice har börsnoterats under juni, och aktien är upp cirka 80 procent sedan börsintroduktionen. Coeli Absolute European Equity köpte aktier i bolaget både vid noteringen och i marknaden dagarna därpå, meddelar Mikael Petersson.

Fondutflöde sänkte innehav

Negativa bidragsgivare var under månaden Burford Capital, Cyan, Mynaric och Deag. Burford Capital sjönk med 7 procent i juni, men Mikael Petersson menar att det inte skett något negativt rent operativt som förändrar hans syn på bolaget. Istället kan nedgången förklaras av att en av bolagets större ägare, fondförvaltaren Neil Woodford, har drabbats av stora utflöden på grund av svag utveckling senaste tiden, skriver Mikael Petersson.

Ett av fondens kärninnehav, mjukvarubolaget Cyan, backade med 8 procent under juni. Mikael Petersson menar att det är ett resultat av att flöden från enskilda aktörer har stor påverkan på småbolag. Mikael Petersson noterar att Cyans ledning utnyttjat optioner motsvarande 8,7 procent av bolagets aktier, samt att ledningen och fyra storägare har accepterat lock-up om tolv månader. Fondförvaltaren utnyttjade sättningen och ökade innehavet i bolaget.

Fondens korta positioner bidrog negativt med cirka 1,8 procent där säljoptioner i tyska DAX isolerat bidrog negativt med 0,7 procent, skriver fondförvaltaren.

Ränteläget styr spelreglerna

S&P 500 presterade en uppgång på 17,3 procent (18,3 procent i EUR) under det första halvåret, rapporterar Mikael Petersson. För resten av året bedömer han att defensiva aktier som Nestlé och L’Oréal samt snabbväxande teknologiaktier kommer att få det tuffare, främst med hänsyn till att dessa bolag har värdets upp med en fallande ränta. En räntenedgång som han menar är i stort sett klar. De tidigare så dominanta FANG-aktierna kommer inte att kunna påverka börsen lika mycket längre när räntan stabiliseras, skriver Mikael Petersson.

“En nära botten för räntan borde betyda att råvarukänsliga bolag och cykliska aktier sannolikt kommer att få en god utveckling under det andra halvåret. Räntesänkningar i USA kommer innebära att den amerikanska dollarn nått sin topp för denna gång vilket i sin tur gynnar råvaror och även “emerging markets”, skriver Mikael Petersson.

För fondens innehav menar Mikael Petersson att bolagen är i mycket gott skick och att det inte alltid reflekteras i aktiekurserna.

“Vi är övertygade om att vi kommer att uppleva många positiva bolagshändelser under det andra halvåret”, avslutar Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR