• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -2,0% i juni, Tanzania Breweries och Fan Milk tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets föll med 2,0 procent i juni, något som i huvudsak berodde på nedgångar för två portföljinnehav. Hittills i år har fonden stigit med 4,7 procent i basvalutan svenska kronor.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Hans-Henrik Skov och James Bannan.

Fondens utveckling sedan lansering i februari 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan lansering i februari 2014. (Källa: Coeli)

Tanzania Breweries tappade 15 procent i juni, trots att verksamheten enligt förvaltarna fortsätter att prestera bra. Däremot uppges en försämrad makrosituation skapa oro, vilket har pressat aktien.

Det andra innehavet som markant bidrog till fondens negativa avkastning under månaden var den ghanesiska glassproducenten Fan Milk, som föll med 38 procent.

“Det omvända gäller för Fan Milk som har levererat dåliga resultat efter att Danone, som är majoritetsägare i moderbolaget, har tagit över och missbedömt marknaden med sina prisförändringar och introduktion av dyrare produkter”, skriver förvaltarna.

Vidare meddelar förvaltarduon att innehavet i det kuwaitiska utbildningsbolaget Humansoft går mycket bra, men att en stor private equity-aktör fortsätter att sälja av sitt innehav. Aktören uppges ha stått för en tredjedel av aktiens handelsvolym hittills i år. Hans-Henrik Skov och James Bannan bedömer att aktiepriset kommer att korrigeras uppåt i nivå med resten av aktiemarknaden i Kuwait, så snart denna investerare har avyttrat hela sitt innehav i Humansoft, vilket enligt förvaltarna nu inte är särskilt stort.

På fondens pluskonto i juni återfanns innehav i Rumänien, Kazakstan och Vietnam. Dessa presterade bra, vilket dock inte räckte för att kompensera för nedgångarna i de negativa marknaderna, meddelar förvaltarna.

Jämförelseindex MSCI Frontier Markets tappade 0,3 procent i juni räknat i svenska kronor. Rumänien och Marocko var de två länder som bidrog mest positivt till indexutvecklingen under månaden, enligt kommentaren.

  Coeli Frontier Markets fem största innehav vid utgången av juni 2019. (Källa: Coeli)

Coeli Frontier Markets fem största innehav vid utgången av juni 2019. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR