• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,17% i juni, deltagit i Intrum-emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi steg med 0,17 procent i juni och har i och med det ökat med 0,85 procent hittills i år. Fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman meddelar i en förvaltarkommentar att företagsobligationsmarknaden under månaden utvecklades starkt i såväl Europa som Norden.

“Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta”, skriver de.

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. Jämförelseindex är OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. Jämförelseindex är OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Bäst portföljbidrag i juni kom från Kungsleden, då fastighetsbolagets 2023-obligation steg med nära 2 procent efter att Moody’s tilldelat bolaget en investment grade-rating, enligt kommentaren. Bland andra innehav som märks i positiv bemärkelse återfanns Swedbank Hypotek och Länsförsäkringar Hypotek, vars bostadsobligationer presterade väl mot bakgrund av lägre marknadsräntor.

Innehavet i konsumentkreditbolaget 4Finance påverkade däremot avkastningen negativt, då dess obligation tappade något i värde. Investerare är oroade över sämre intjäning under kommande år, till följd av regelskärpningar och avgiftsbegränsningar kopplade till konsumentlån i bland annat Polen, enligt förvaltarna.

I juni deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum.

“Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas”, skriver förvaltarna.

Coeli Likviditetsstrategi uppges även ha investerat i nyemitterade obligationer från teknikkonsultkoncernen ÅF Pöyry.

Obligationer från Tele2 och Nibe avyttrades mot slutet av månaden, då dessa ansågs fullvärderade. Även innehavet i Icelandair försvann från portföljen, efter att bolaget i förtid löste in vad som återstod av deras utestående obligationslån.

Fondens fem största innehav per den 30 juni. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 juni. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR