• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Fortsatte upp i juni, riskvilja och lägre räntor i eurozonen bidrog

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond rörde sig uppåt med 0,26 procent i juni, och har därmed avancerat 2,24 procent hittills i år.

Fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman konstaterar i en månadskommentar att investerarnas riskvilja återvände under månaden, i takt med att de viktiga centralbankerna Federal Reserve och ECB signalerat att fortsatta stimulanser kommer att sättas in i form av sänkt respektive bibehållen låg styrränta.

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan lanseringen i juni 2014. (Källa: Coeli)

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan lanseringen i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondens enskilt bästa portföljbidrag i juni kom från Telia. Företagets efterställda obligationer ökade i värde med 3 procent, utan att några betydande bolagsspecifika nyheter presenterades, enligt förvaltarna. Den positiva utvecklingen förklaras snarare av att räntan på europeiska statsobligationer sjönk, samtidigt som kreditspreader överlag kontraherade.

“De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni - de fyra främsta bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro”, skriver förvaltarna.

En annan positiv bidragsgivare var fastighetsbolaget Kungsleden, som under månaden fick sin kreditstatus uppgraderad till investment grade av ratinginstitutet Moody’s. Kungsleden har enligt Moody’s under de senaste åren utvecklats framgångsrikt i linje med sin strategi och förbättrat kvaliteten i sitt fastighetsbestånd, meddelar förvaltarna.

Desto sämre utvecklades innehavet i mobiloperatören Lebara. Bolaget uppges ännu en gång ha överskridit fristen för att publicera ett reviderat årsbokslut, samtidigt som Lebara under månaden meddelade att dess räntebetalning för juni skulle bli försenad.

“Som svar på emittentens upprepade överträdelser av lånevillkoren har obligationsägarna nu inlett ett förfarande där obligationen förklaras uppsagd och panterna kommer att realiseras. Obligationsägarna kommer därigenom överta ägandet av bolaget vartefter en omstrukturering av obligationen kommer genomföras, som delvis kommer medföra konvertering till aktier”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Sett till portföljinvesteringar deltog fonden i en obligationsemission från kredithanteringsbolaget Intrum under månaden, samt investerade i nyemitterade obligationer från konsultkoncernen ÅF Pöyry.

Innehavet i Akelius Residential avyttrades från portföljen under slutet av juni, vilket enligt förvaltarna medförde en god vinst sedan investeringen gjordes i mars. Förvaltarduon pekar på att Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin, där begränsningar av möjligheten av höja hyror skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärden. Efter demonstrationer tidigare i år lade den sittande majoriteten i Berlin under månaden fram ett förslag som innebär att hyrorna i staden inte får höjas på fem år.

Även obligationer från Tele2 fick lämna portföljen i juni, då förvaltarna bedömde att dessa var fullvärderade. Vidare utgick innehavet i Icelandair från portföljen, efter att bolaget påkallat förtidsinlösen av återstoden av dess utestående obligationslån, meddelar förvaltarna.

Fondens fem största innehav per den 30 juni. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 juni. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR