• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: +4,5% i juni, CB, handelssamtal och låga räntor gav stöd till marknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 4,5 procent i juni (basvaluta euro), 0,7 procentenheter bättre än jämförelseindex (MSCI Europe SMID EUR NR) som ökade med 3,8 procent. Hittills i år har fonden därmed stigit med 18,8 procent, medan jämförelseindex är upp 16,3 procent.

Det framgår av en månadsrapport.

I svenska kronor steg fonden med 4,1 procent i juni, vilket innebär en uppgång om 23,8 procent hittills i år.

Utveckling för ODDO BHF Avenir Europe de senaste tio åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Utveckling för ODDO BHF Avenir Europe de senaste tio åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard konstaterar att handelskrigets senaste fas tyngde tillväxtutsikterna inom industrin i juni. Markit-indikatorn noterade vid månadens slut oförändrade 48 i Europa, samtidigt som trenden fortsatte nedåt mot 50-nivån i USA, medan Asien inklusive Japan backade tillbaka till 49,5, skriver förvaltarna. De noterar dock att sentimentsindikatorer inom tjänstesektorn förbättrades.

“I slutet av juli kommer den ekonomiska boomen i USA att ha pågått oavbrutet i tio år - en av de längsta expansionsperioderna i USA:s historia - men det finns tydliga tecken på att slutet är i sikte”, skriver förvaltarteamet.

Som förklaringar till börsuppgångarna i juni pekar förvaltarna på proaktiva åtgärder från centralbankerna för att stötta tillväxten, förväntningar om att färska handelssamtal mellan USA och Kina ska leda till nya internationella handelsregler, samt låga obligationsräntor.

“Exkluderat fastighetssektorn, som står under hot om hyreskontroller, steg samtliga sektorer i Europa under månaden. Det gällde även de mest cykliska sektorerna, som föll kraftigt i maj”, skriver förvaltarna.

Fonden hade vid utgången av juni tydliga övervikter inom hälsovård och industri, samtidigt som en klar undervikt märktes inom finans, och en mindre undervikt inom råvarusektorn. Median sett till börsvärde låg på 7,9 miljarder euro. På landnivå är Frankrike med en portföljvikt om 34,8 procent med god marginal störst, före Storbritannien (13,2 procent), Tyskland (9,4), Sverige (7,9) och Irland (7,2). Portföljen innehåller totalt 42 aktier.

Fondens tio största innehav per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största innehav per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR