• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Inhemsk tillväxtstyrka ger attraktiva möjligheter på den polska aktiemarknaden, övervikt mid-caps

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Polen sticker ut som en tillväxtmotor och närmar sig stadigt Västeuropa. Efter att ha sett en oavbruten tillväxttakt om i genomsnitt 4,2 procent årligen mellan 1992-2019 (inklusive finanskrisen 2008/2009, då landet var det enda i EU som lyckades undvika recession), har Polen blivit EU:s sjunde största ekonomi med en BNP om 524 miljarder euro.

Det poängterar kapitalförvaltaren East Capital i ett inlägg på sin hemsida, där de meddelar sin åsikt att Polens betydande tillväxt inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

“Styrkan och motståndskraften i den polska ekonomin kan härledas till landets stora inhemska marknad, tidiga och grundliga reformer samt förnuftiga policys”, skriver portföljrådgivaren Eglé Fredriksson, som även pekar på faktorer som ett livskraftigt entreprenörslandskap, starka konkurrensfördelar gentemot grannländerna samt stora arbetskraftsinflöden från exempelvis Ukraina.

BNP-tillväxt för Polen och de tre närliggande länderna Tyskland, Ungern och Rumänien. (Källa: East Capital/World Economic Outlook Database)

BNP-tillväxt för Polen och de tre närliggande länderna Tyskland, Ungern och Rumänien. (Källa: East Capital/World Economic Outlook Database)

Men trots landets historiska och förväntat fortsatta starka tillväxt har Polens aktiemarknad ordentligt underpresterat MSCI:s tillväxtmarknadsindex för Europa de senaste 20 åren. MSCI Poland har stigit med 123 procent under perioden, mot 210 procent för MSCI Emerging Europe, och hittills i år ligger Polens aktiemarknad 18 procent efter.

Enligt Eglé Fredriksson ligger förklaringen delvis i den polska börsens struktur, där storbolagen i hög utsträckning består av statligt ägda företag (State Owned Enterprises, SOE) med tveksam bolagsstyrning, och banker som har haft det tufft till följd av bland annat en bankskatt som infördes 2016.

Andra faktorer som portföljrådgivaren nämner är aktieutflöden från inhemska investerare på grund av en pensionsöversyn och vissa isolerade skandaler i fondbranschen. Vidare uppges internationella flöden ha påverkats av en reducerad polsk vikt i MSCI Emerging Markets, från 1,75 procent i augusti 2009 till 1,09 procent i maj 2019. East Capital förväntar sig dock att se dessa flödestrender reverseras framöver, då Polens regering har godkänt ett nytt privatpensionssystem liknande det som finns i Storbritannien, vilket bedöms medföra långsiktiga inflöden till aktiemarknaden om upp till 2 miljarder euro årligen.

“Givet den polska marknadens struktur, och vår strategi att vara indexoberoende och fokusera på de snabbväxande delarna av ekonomin, har vår långsiktiga positionering varit att undervikta SOE:s och banker vilket oundvikligen har inneburit en betydande landundervikt i Polen. Vi hittar attraktiv exponering mot den reella ekonomiska tillväxten genom vår övervikt i mid-caps, konsumentbolag och innovativa tillväxtbolag med en digital närvaro”, skriver Eglé Fredriksson.

En nisch som lyfts fram är dataspelsutveckling. Framgångarna för bolaget CD Projekt, vars börsvärde nästan har tiofaldigats de senaste tre åren, uppges ha gett upphov till en imponerande tillväxt i antalet spelutvecklare i landet. I dagsläget finns det över 300 spelutvecklingsbolag i Polen, varav 20 är listade på antingen Warsaw Stock Exchange eller på småbolagsbörsen New Connect, enligt Eglé Fredriksson.

Sett till aktievärderingar i Polen noterar dessa med P/E-tal på omkring 10 för tillfället de lägsta nivåerna på sju år, meddelar portföljrådgivaren, och lägger till att den polska marknaden, med en förväntad vinst per aktie-tillväxt om 8,7 procent mellan 2018 och 2021 samt potential för ökade direktavkastningar från 2,5 till över 4 procent, ser attraktiv ut ur ett investeringsperspektiv.

“Samtidigt som vi möjligen närmar oss toppen av makrocykeln är en skarp ekonomisk nedgång i landet osannolik på grund av de starka inhemska tillväxtdrivkrafterna. Timingen kan vara rätt för investerare att till sist kapitalisera på vad Världsbanken, med en atypiskt utsmyckande formulering, har benämnt den polska tillväxtens guldålder”, avslutar Eglé Fredriksson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR