Fondbolagens förening: Nettoinsättningar i både aktie- och långa räntefonder i juni

Fondbolagens förening: Nettoinsättningar i både aktie- och långa räntefonder i juni

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 3,9 miljarder kronor i juni, då aktiefonder och långa räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan blandfonder noterade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

“Trots att mörka moln tornar upp sig på den ekonomiska horisonten så gjorde Stockholmsbörsen det bästa halvåret på ett decennium. I varje negativ nyhet lyckades börsen hitta något positivt. Ambivalensen visade sig också hos de svenska fondspararna som gjorde stora insättningar i aktiefonder samtidigt som de spred risken i långa räntefonder”, säger föreningens sparekonom Gustav Sjöholm i pressmeddelandet.

Klart största nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, dit 7,8 miljarder kronor på nettobasis hittade under månaden. På detaljnivå vad gäller aktiefonder syntes insättningar i Sverige- och globalfonder, medan Europa- och Asienfonder samt kategorin “Sverige & Global” uppvisade utflöden.

Långa räntefonder hade nettoinsättningar om 3,9 miljarder kronor. Blandfonder däremot noterade utflöden om 5,2 miljarder kronor, framgår av pressmeddelandet.

Sveriges samlade fondförmögenhet ökade med 152 miljarder kronor under juni och uppgick till 4.631 miljarder kronor per månadens utgång.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR