• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Det mesta gick rätt i 2 kv, håller fast vid positiv syn statsobligationer USA, Australien

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statsobligationsrallyt fortsatte i det andra kvartalet, lett av svaghet i ekonomisk data och förväntningar om centralbankslättnader.

Det konstateras i en kvartalskommentar för räntefonden Jupiter Dynamic Bond, som förvaltas av Ariel Bezalel.

Fonden steg under kvartalet och överpresterade sin jämförelsegrupp, drivet av en portföljstruktur som balanserar amerikanska och australiska statsobligationer med selektivt utvald exponering mot krediter samt tillväxtmarknader, meddelar förvaltaren.

Sett till juni steg fondens svenska andelsklass med 0,6 procent, vilket innebär en uppgång om 5,9 procent när det första halvåret summeras.

“Handelsspänningar fördjupade ekonomisk osäkerhet och marknadsaktörer flydde till guld och statsobligationer. Vid slutet av juni hade terminsmarknader till fullo prisat in en Fed-sänkning i juli, liksom en serie av räntesänkningar mot slutet av 2020. Förväntningarna steg till och med på en sänkning med 50 baspunkter i juli”, skriver Ariel Bezalel.

Förvaltaren noterar att den amerikanska tioårsräntan under kvartalet gick under 2 procent för första gången sedan i november 2016, medan den australiska dito föll med omkring 1 procent, något som förstärktes av rädsla på husmarknaden och av att en bredare ekonomisk nedgång framträdde.

Det mest extrema ränteläget återfinns dock i Europa, där den tyska tioåringen avkastar -0,3 procent (vid tiden för kommentaren) och en schweizisk 30-årig obligation otroligt nog har rört sig ned i negativt avkastningsterritorium. Förvaltaren pekar på att den totala summan av negativt avkastande skuld har ökat till 1.300 miljarder dollar globalt sett, med Europa i ledartröjan. I Europa finns det till och med 500 miljarder euro i företagsobligationer som ger negativ avkastning, lägger han till.

Portföljleverans överallt förutom CDS-derivat HY

Sjunkande statsobligationsräntor bidrog till kvartalets positiva avkastning för fonden, som under en längre period har haft amerikanska och australiska statsobligationer som kärninnehav. Även fondens kreditexponering levererade positiv avkastning i kvartalet, då god utveckling i april och juni vägde över en svagare maj månad.

“Mot bakgrund av fallande räntor var jakten på avkastning i högsta grad intakt, även om det fluktuerande handelsförhållandet mellan USA och Kina i viss utsträckning dikterade sentimentet. High yield-marknaden studsade tillbaka i juni, drivet av förhoppningar om mer centralbanksåtgärder”, skriver Ariel Bezalel angående kreditmarknaden.

Tillväxtmarknader återfanns också på fondens pluskonto under kvartalet. I sammanhanget nämner förvaltaren argentinska statspapper och brasilianska företagsobligationer, i bland annat proteinproducenterna JBS och Marfrig.

I den negativa vågskålen fanns fondens CDS-derivat inom high yield, vars syfte är att mildra effekten av vidgade spreadar mellan amerikansk och europeisk high yield. Dessa instrument gav ett negativt bidrag, i takt med att kreditspreadar kontraherade, enligt kommentaren.

Makrolampor blinkar rött

Vid en framåtblick ser förvaltarteamet idel varningsflaggor vad gäller makroekonomin.

“Det finns fortsatt en hel del högmod inom risktillgångar, och investerare sugs in i idel tillgångar utan att förstå de sanna riskerna. Det har varit vår tro ett tag nu att USA närmar sig slutet på sin ekonomiska cykel och rör sig allt närmare nästa recession. Vi förväntar oss se än mer aggressiva lättnader från centralbankerna, mer än vad som för närvarande är inprisat i marknaderna”, skriver Ariel Bezalel.

Som skäl till denna syn radas ett antal faktorer upp: uppkomsten av “covenant-lite”-krediter och “zombiebolag” som hålls levande av låga räntor, ihållande försämringar av handelsdata i nyckelhubbar i Asien och Europa, rekordhög skuldsättning hos amerikanska företag, flackande och inverterade avkastningskurvor, samt försämrande globala PMI-siffror för tillverkningsindustrin.

Ariel Bezalel pekar samtidigt på att Federal Reserve, givet den med historiemått låga styrräntan på 2,25-2,5 procent, har knappt med ammunition kvar för att stimulera ekonomin. I efterkrigstid har Fed historiskt sänkt räntan med i genomsnitt 4,5 procent för att tackla nedgångsfaser, lägger han till. En annan faktor som lyfts är längden på USA:s ekonomiska expansion, vilken nu är den längsta hittills sedan mätningar infördes 1854, vilket han i sig menar bör ses som en anledning till eftertanke.

“Det här är varför vi ser det som osannolikt att blott duvaktighet kommer att vara tillräckligt för att driva ett hållbart rally. Fed verkar se ekonomin genom en 90-talslins, likt då Fed-ordföranden Alan Greenspan implementerade så kallade ‘försäkringsräntesänkningar’ 1995 och 1998 för att förlänga USA:s expansion”, skriver Ariel Bezalel.

Fondförvaltningsteamet är dock av uppfattningen att det för närvarande inte är fråga om en inbromsning av mittcykel-karaktär, och att Federal Reserve till sist kommer att behöva genomföra aggressiva räntesänkningar.

Fokus hög kvalitet, bra likviditet

Som en följd av förvaltarens försiktiga makroutblick och den vikt fonden fäster vid att hantera nedsiderisk, har fokus sedan början av 2018 legat på en portfölj med högkvalitativa likvida tillgångar, enligt kommentaren. Portföljens likviditet har förstärkts ordentligt genom en reducerad exponering mot high yield och en markant ökad exponering mot AAA-ratade statspapper, framgår vidare.

Positioner i fonden som lyfts fram som attraktiva inkluderar (fortsatt) amerikanska och australiska statsobligationer, indiska statspapper (förväntan om fler räntesänkningar de kommande månaderna på grund av tro på lägre inflation), samt kreditinnehav i amerikanska och brasilianska producenter av fjäderfän och nöt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR