• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +8,3% i juni, medvind i halvledarsektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 8,3 procent i juni (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 10,0 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019.

I svenska kronor är motsvarande siffor 5,5 och 13,4 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 3,9 och 16,3 procent.

“Juni var en bra månad för fonden med en uppgång på 8,3 procent, vilket överträffade jämförelseindex. Mot slutet av månaden noterades en uppmuntrande uppåtgående trend inför G20-mötet och efter dess utfall - en smärre nedtrappning av handelskriget mellan USA och Kina, vilket hade en positiv effekt särskilt på halvledarsektorn”, skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport.

ODDO BHF Artificial Intelligence tillämpar artificiell intelligens för att identifiera globala aktier med exponering mot just AI-temat, genom att kategorisera in bolagen i olika relaterade underteman.

På geografisk nivå har fonden en övervikt i Nederländerna. Som andel av kapitalet är 62,7 procent placerat i USA, vilket är något högre än i jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

På geografisk nivå har fonden en övervikt i Nederländerna. Som andel av kapitalet är 62,7 procent placerat i USA, vilket är något högre än i jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna meddelar att det mesta av fondens överprestation i juni kom från halvledarexponering i USA, Europa och Japan samt från den amerikanska mjukvarusektorn via innovativa små- och medelstora bolag. Däremot uppges aktieval inom den amerikanska läkemedelssektorn och avsaknad av bankexponering ha påverkat fonden negativt, om än i begränsad skala.

ODDO BHF Artificial Intelligence fem största innehav per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence fem största innehav per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR