• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: Ser potential för minskat värderingsgap USA/japan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Uppföljt av ett rekordkvartal sett till absolut avkastning under januari-mars, föll den globala aktiefonden Skagen Focus tillbaka i maj, men återhämtade sig ordentligt i juni.

Det framgår av en kvartalsrapport för fonden, som förvaltas av Jonas Edholm och David Harris.

Fonden steg med 4,1 procent i juni, 0,7 procentenheter bättre än jämförelseindex. Sedan årsskiftet noteras en uppgång om 19,6 procent, 1,7 procentenheter efter index, enligt rapporten.

Förvaltarna noterar att värderingsskillnaderna mellan den amerikanska och japanska aktiemarknaden nådde ett nytt rekord under kvartalet, vilket påverkade fonden i relativa termer eftersom portföljen till nästan 25 procent är investerad i Japan. Denna marknad bedöms vara rejält undervärderad, samtidigt som värderingarna i USA ses som väl upptrissade.

“Vi tror att värderingsgapet mellan USA och Japan har potential att minska på medellång sikt, i takt med att den japanska disciplinen gällande kapitalallokering gradvis förbättras. Det här är avgörande för att utländska investerare ska uppmärksamma hur pass undervärderad den japanska aktiemarknaden är”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Portföljteamet slår vidare fast att de globala handelsspänningarna har öppnat upp möjligheter för investerare som är villiga att gå mot strömmen. Exempelvis har fonden byggt upp ett innehav i halvledarbolaget ST Microelectronics, då värderingsanalysen indikerar betydande uppsida vid nuvarande intjäningsnivå, samtidigt som bolaget med stor sannolikhet bedöms kunna fortsätta leverera solida tillväxttal på medellång sikt.

En annan position som har initierats är i det tyska industrikonglomeratet Thyssen Krupp, som uppges ha missgynnats av den pågående handelsdynamiken.

“Vi har också identifierat en värderingsrubbning, då bolaget har aviserat att det utvärderar strategiska alternativ för dess hissenhet - koncernens kronjuvel. Vid ett konservativt värderingsestimat för hissenheten, där en IPO eller direktavyttring är alternativen, bedömer vi att det finns en uppsida på mer än 50 procent i aktien”, skriver förvaltarna.

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

En stark bidragsgivare till Skagen Focus avkastning i det andra kvartalet kom från den tyska livsmedelskedjan Metro, som togs in i portföljen för omkring ett år sedan, till en värdering förvaltarna benämner som “rock-bottom”. Efter vissa förvecklingar i ägarleden tillkännagavs ett utköpserbjudande på bolaget i juni, något som inte kom som en större överraskning för förvaltarna. Skagen Focus har sålt omkring halva positionen, då aktien har uppnått fondens riktkurs, enligt rapporten.

Det USA-baserade mjukvarubolaget Avaya föll däremot tillbaka under kvartalet, då en nedslående resultatrapport försköt tidslinjen och förväntningarna om övertagande från private equity-håll, meddelar förvaltarna. Bolaget blev föremål för intresse från private equity under det första kvartalet, vilket då fick aktien att stiga brant. Avaya handlas fortsatt till väldigt låga vinstmultiplar och en betydande kassaflödes-yield, enligt portföljteamet.

På transaktionsfronten i övrigt har fonden sålt positionen i kycklinguppfödaren Pilgrim’s Pride, då aktien efter en uppvärdering om över 75 procent har nått förvaltarnas riktkurs.

En position öppnades under kvartalet i det Kanadabaserade guldgruvebolaget Roxgold, som har sin nyckeltillgång Yaramoko Gold Mine i västafrikanska Burkina Faso. Flera faktorer uppges ha pressat aktien. För det första anses vissa områden i Burkina Faso plågas av bland annat jihadistvåld, men förvaltarna pekar på att bolagets produktion aldrig har påverkats av detta.

“Hur som helst har den negativa uppfattningen lett till en överdrivet hög diskonteringsränta på bolagets tillgångsbas och framtida kassaflödespotential. /…/ Vi menar att ytterligare katalysatorer inkluderar att storägaren och gruvspecialisten Appian pressar på för åtgärder som ska avlägsna aktiens undervärdering, vilket kan inkludera konsolideringsaktivitet bland mindre operatörer i regionen”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Förvaltarna anser att Roxgolds nuvarande värdering om mindre än tre gånger det operativa kassaflödet är extremt låg, och har en riktkurs på 1:50 Kanadadollar på två-tre års sikt, vilket innebär en uppsida överstigande 50 procent.

Gällande nuvarande marknadsklimat meddelar förvaltarna att de, som värdebaserade motvallsinvesterare, gillar obefogad pessimism på grund av de priser det medför. Som en konsekvens ser de för tillfället kraftiga värderingsrubbningar över stora områden av den globala aktiemarknaden. Fonden innehåller för närvarande 35 aktier, och portföljteamet menar att samtliga är betydligt undervärderade.

Nedan Skagen Focus tio största innehav vid utgången av juni.

(Källa: Skagen Fonder)

(Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR