• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: Mer CB-lättnader på tillväxtmarknader väntar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter ett starkt första kvartal utvecklades det andra kvartalet till en berg-å-dalbana på tillväxtmarknader, efter att Donald Trump utvidgade handelskriget till ett teknologikrig, vilket fick investerare att fly till hamnar som upplevdes som säkrare.

Det skriver aktiefonden Skagen Kon-Tikis portföljförvaltare Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport, där det konstateras att Donald Trump gick med på att återuppta handelssamtalen mot kvartalets slut.

Sett till juni steg fonden med 3,5 procent, något efter jämförelseindex som var upp 3,7 procent. Hittills i år har Skagen Kon-Tiki därmed stigit med 18,8 procent, mot 15,8 procent för index, enligt rapporten.

“Stramare finansiella förhållanden förra året, kombinerat med ihållande osäkerheter gällande handelspolicys, bidrog till en ökad risk för lägre global tillväxt. Det här ledde till nedgraderingar av globala BNP-prognoser under kvartalet. Tullar kan ha en reell ekonomisk inverkan genom att rubba leverantörskedjor och pausa investeringsplaner. Investerarförtroendet sjönk också, till följd av svagare kinesisk data än väntat”, skriver förvaltarna.

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland noterar att centralbanker på tillväxtmarknader, i likhet med Federal Reserve i USA, har antagit en mjukare hållning och att de har satt in lättnader. I Kina har likviditetsstöd till små banker ökats, och förvaltarna bedömer att lägre inflation kommer att ge den kinesiska centralbanken utrymme att guida mot lägre räntor. Samtidigt uppges Indien ha sänkt räntan för första gången under den nuvarande lättnadscykeln, medan det finns tecken på en ny lättnadscykel i Ryssland.

Förvaltarna menar att fler centralbanker på tillväxtmarknaderna troligen kommer att följa efter, och de bedömer att den lutning mot policylättnader som har återvänt skulle kunna stödja globala tillväxttal, trots handelskriget. Detta ses som en orsak till att aktiemarknader avslutade det andra kvartalet positivt.

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Kon-Tiki upplevde motvind inom sina oljerelaterade innehav under kvartalet, då global tillväxtoro och geopolitiska utbudsrisker förde med sig volatila oljepriser och negativt sentiment, framgår det. Fondens relaterade innehav föll ordentligt, i linje med sektorn som helhet.

“Borr Drilling rapporterade resultat som var i linje med förväntningarna. Kommande nya bankfaciliteter och en positiv guidning hjälpte inte mycket, vilket inte heller insynsköp gjorde. Hur som helst förväntar vi oss att Borr säkrar fler kontrakt i takt med att den mobila oljeplattformsmarknaden rebalanseras”, meddelar förvaltarna.

Innehavet i Golar LNG uppges ha tyngts av säsongsfaktorer och återstarten av ett flertal kärnkraftsanläggningar i Japan, kombinerat med en mild vinter i Asien. Portföljteamet meddelar att en bolagsförenkling i form av att knoppa av LNG-fartygen till en fristående enhet bör vara nästa katalysator för aktien. En annan källa till uppsida kan vara nya FLNG-projekt (floating liquefied natural gas), något som inte längre diskonteras i aktien, enligt förvaltarna.

Bättre gick det för innehavet i den ryska livsmedelskedjan X5. Aktien återhämtade sig kraftigt mot bakgrund av att bolaget rapporterade hälsosamma marginalförbättringar för det första kvartalet, skriver förvaltarna, som även pekar på ett starkt momentum med draghjälp från accelererande matinflation i landet.

En annan positiv bidragsgivare under kvartalet var portföljnykomlingen Ivanhoe Mining. Förvaltarnas uppfattning är att bolaget sitter på några av världens mest attraktiva outvecklade koppartillgångar, och att utvecklingen och kommersialiseringen av dessa tillgångar innebär en betydande uppsida.

“De fortsätter att upptäcka koppar, och då CITIC Metal har tagit en nästan 30-procentig ägarandel i bolaget är finansieringsöverhänget borta”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Förvaltarna meddelar att tillväxtmarknader för tillfället handlas i linje med historiska genomsnitt, och med en stor rabatt mot globala marknader. De skriver vidare att förvaltningsteamets värdebaserade filosofi fortsatt är en nyckelfaktor, och att detta är något som skiljer fonden från många andra tillväxtmarknadsfonder.

“Värdeaktier på tillväxtmarknader handlas nu till historiskt höga rabatter mot tillväxtaktier, vilket innebär en fördel för Kon-Tikis värdefilosofi ur ett risk/reward-perspektiv”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Portföljen handlas till ett förväntat P/E-tal på 8,0 för 2020 och ett P/B-tal på 1,0, enligt rapporten, där motsvarande siffror för tillväxtmarknader i stort anges till 11,5 och 1,6.

Skagen Kon-Tikis tio största innehav per den 30 juni 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Kon-Tikis tio största innehav per den 30 juni 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR